Wat te doen bij mantelzorg? Drie tips voor werkgevers en HR-medewerkers

Mantelzorg op de werkvloer. Elk bedrijf heeft ermee te maken. Werken én zorgen is al lang geen privékwestie meer. Wat betekent dit voor mijn werk als professional en hoe ga ik zakelijk en sociaal om met de dilemma’s die door mantelzorg ontstaan op het werk?

Istock 825015472 210621
21 okt, 2021

Lees hier de drie tips voor werkgevers en HR-medewerkers.

Tip 1: Verdiep je kennis over de combinatie van werk en mantelzorg

Voor medewerkers is mantelzorg geen eenvoudig onderwerp om op tijd aan te snijden, voor leidinggevenden en Hrm’ers evenmin. Het is privé. Toch is het slim om mantelzorg te agenderen en erover te praten, want zo kun je werken aan een constructieve oplossingen. Goed voor organisatie, goed voor je medewerkers.

  • Verdiep je in het onderwerp mantelzorg en vergroot je kennis: wanneer is er sprake van mantelzorg? Wat is de impact van de zorgsituatie op de medewerker en daarmee ook op het team en de organisatie? Wat zijn de oplossingen die je op het werk wilt bieden? En wat zijn de mogelijkheden thuis?

Tip 2: Maak de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar op het werk

Praten over mantelzorg begint bij je HRM-collega’s. Wat is het uitgangspunt, hoe kijkt je als organisatie aan tegen deze privé-situatie? En hoe wil je mantelzorg concreet op de werkvloer bespreekbaar maken?  Daarbij de vraag hoe en wat leeft er op de werkvloer over dit onderwerp?

  • Inventariseer hoe op verschillende lagen in de organisatie gedacht wordt over mantelzorg en wat de ervaringen zijn. Dat kan door intern een onderzoek uit voeren of het onderwerp mantelzorg te koppelen aan een medewerker-tevredenheidsonderzoek.
  • Maak mantelzorg bespreekbaar door bijvoorbeeld medewerkers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden op het werk en thuis. Neem hier specifiek de tijd voor, bijvoorbeeld tijdens een lunch of andere personeelsbijeenkomst. Vraag hiervoor begeleiding door een expert.

Tip 3: Informeer en faciliteer leidinggevenden

Als HRM kan je ervoor zorgen dat leidinggevenden zich gesteund en gesterkt voelen om mantelzorgsituatie op de werkvloer te managen. Het is voor hen handig om globaal te weten welke ondersteuning er mogelijk is vanuit de werkgever. En wat mogelijke maatwerkoplossingen kunnen zijn.

  • Maak informatie over de ondersteuningsmogelijkheden toegankelijk zoals wettelijke verlofregelingen, Cao-afspraken, hulp bij het organiseren van de zorg thuis en de begeleiding van de medewerker door een mantelzorgexpert.

Deze tips zijn tot stand gekomen met behulp van de WerkgeversHelpdesk Mantelzorg van Jong en Veer. Kijk voor meer informatie op www.wij-techniek.nl/mantelzorg, op www.mantelzorg.nl óf www.werkenmantelzorg.nl