Wij Techniek helpt vakmensen voor techniek te behouden

Verschillende partners in de provincie Utrecht, waaronder Wij Techniek, zetten samen met het bedrijfsleven in op het behoud van technische vakmensen.

Workshop Beter coachen en sturen - Nieuwe collega krijgt uitleg over bedieningspaneel
28 jul, 2020

Met het project ‘De techniek samen de crisis door’ zorgen de Provincie Utrecht, Technologieraad Regio Utrecht en Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek ervoor dat nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde vakmensen zijn voor de economische opgaven als de energietransitie.

Krimp en groei

In toenemende mate worden de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en medewerkers in de techniek zichtbaar. Zo neemt het aantal banen door deze crisis in de techniek af en daarmee verdwijnen ook leer-werkplekken voor vooral mbo-studenten. Daarnaast neemt ook het aantal technisch opgeleiden toe dat niet meer zeker is van werk in de sector.

Tegenover deze krimp zijn er ook technische sectoren waar personeelstekorten groeien. Daarnaast zal de vraag naar gekwalificeerd technisch personeel op langere termijn hoog blijven, gezien de grote opgaven vanuit onder meer de energietransitie en de bouwopgave. Om deze opgaven te kunnen realiseren, moeten vakmensen worden behouden en (toekomstige) personeelstekorten worden voorkomen.

Initiatieven

Om het behoud en de instroom van personeel in de techniek te optimaliseren richten we o.a. een supportlijn in waar werkgevers en werknemers met vragen terecht kunnen. Daarnaast gaan loopbaancoaches en arbeidsmarktcoaches deelnemers begeleiden bij het vinden van een passende baan binnen de technische sector. Ook bemiddelen deze coaches mbo-studenten in de techniek bij hun zoektocht naar een leerwerkplek of stageplaats. De coaches hebben 300 vouchers te verdelen die ingezet kunnen worden voor oriëntatie in de technische sectoren, voor het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en voor scholing.

Trots

Gedeputeerde Economie van de Provincie Utrecht Robert Strijk is trots: “De veranderingen in de economie dwingen bedrijven, onderwijs en overheid na te denken over de arbeidsmarkt van de toekomst. Daaruit blijkt dat sommige technieksectoren het lastig hebben of zelfs krimpen terwijl andere sectoren juist groeien en daardoor een tekort een opgeleid personeel hebben. Dit is belangrijk voor de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de provincie staat. Ik ben er dan ook trots op dat de provincie en partners daar wat aan kunnen doen.”

Uitvoering

Het project ‘De techniek samen de crisis door’ start op 1 juli 2020 en zal medio januari 2021 afgerond worden. De provincie Utrecht financiert het volledige project voor ruim 400.000 euro. Het Servicepunt Techniek zal het project uitvoeren. Dit servicepunt is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties, O&O fondsen zoals Wij Techniek, WerkgeversServicepunten, leerwerkloketten en het UWV.

Meer informatie over het project is te vinden op www.sptmidden.nl of via [email protected]