Wijzigingen tegemoetkomingen vanaf 1 januari 2023

In de technische installatiebranche raak je nooit uitgeleerd. Wil je bijblijven in dit vakgebied? Maak gebruik van de tegemoetkomingen van Wij Techniek om een opleiding, training, workshop of cursus te kunnen volgen.

Tegemoetkomingen - Installateur blij met subsidie
23 nov, 2022

Voor 2023 heeft het bestuur van Wij Techniek nieuwe bedragen vastgesteld.

Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR)
Met deze regeling ontvang je als bedrijf een financiële tegemoetkoming voor de deelnamekosten van medewerkers aan een cursus, opleiding of training. De tegemoetkoming is opgebouwd uit een basisbedrag van € 800,- per bedrijf plus € 80,- keer het aantal medewerkers. Als bedrijf ontvang je de tegemoetkoming na betaling van de volledige factuur voor de kosten van een scholingsactiviteit.

Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (STIP
)
Met deze regeling ontvang je als bedrijf een financiële tegemoetkoming voor het begeleiden van medewerkers die een duale beroepsopleiding volgen en een diploma in het reguliere beroepsonderwijs (mbo of hbo) halen. Als installatiebedrijf kun je een STIP-tegemoetkoming van 600 euro per 6 maanden, per leerling-werknemer aanvragen. Na iedere 6 maanden wordt 600 euro uitgekeerd).

Let op: vanaf 1 januari 2023 wordt de indientermijn van een STIP-aanvraag teruggebracht van 12 maanden naar 6 maanden, gerekend vanaf de startdatum van de BPV. Aanvragen die niet tijdig worden ingediend, worden niet meer in behandeling nemen  genomen.

Ervaringscertificaat (EVC)
Heb je in de praktijk veel geleerd, maar kun je dit niet aantonen met een certificaat of diploma? Het ervaringscertificaat maakt duidelijk hoe waardevol je als medewerker bent. Dit door in kaart te brengen welke vaardigheden en competenties je precies hebt. Je kunt in aanmerking komen voor het maximale bedrag van 1400 euro per geheel doorlopen EVC traject.

Tegemoetkoming aanvragen is simpel
Via Wij Techniek Declaraties kun je eenvoudig tegemoetkomingen aanvragen en inzicht krijgen in de verschillende scholingstegoeden van je medewerkers.