Workshop Inclusief Leiderschap: een eyeopener

Kongsberg Maritime is een belangrijke speler in de maritieme wereld. Afgelopen jaar namen de managers uit Nederland en Duitsland deel aan een Engelstalige incompany workshop ‘Inclusief Leiderschap’ van Wij Techniek. Ze beschrijven de workshop als een eyeopener. “Je kunt nog zoveel nationaliteiten, achtergronden en genders in je bedrijf hebben, maar dat betekent niet dat je inclusief bent.”

20240318 Kongsberg 5000Px HR 4
10 apr, 2024

Kongsberg Maritime is de maritieme divisie van het Noorse bedrijf Kongsberg. Het bedrijf is ontstaan door een overname van Rolls Royce Commercial Marine door Kongsberg Maritime AS. Als toeleverancier van voorstuwing-, automatisering- en navigatiesystemen voor onder andere marineschepen en baggerschepen is het bedrijf toonaangevend binnen scheepsonderhoud en -automatisering. Natalie van Burik is HR-manager en verantwoordelijk voor het HR-beleid in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Rene Luijckx is Country Manager en Head of Operations voor Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ze vertellen graag hoe ze de workshop hebben ervaren.

Leren over diversiteit én leren van elkaar 

Natalie: “We zijn als organisatie heel divers en we claimen ook inclusief te zijn. Toen ik iets wilde organiseren voor het managementteam was het thema inclusiviteit dan ook een logische keuze. We wilden bewustwording rondom inclusiviteit en diversiteit bij de managers vergroten.  

De workshop ‘Inclusief Leiderschap’ van Wij Techniek sloot goed op die wens aan. Namelijk: als team meer leren over inclusiviteit en diversiteit, maar vooral ook over elkaars ervaringen. Met elkaar kijken naar wat je nog niet weet en waar je je niet bewust van bent. Zorgen dat het een onderwerp van gesprek is en blijft. En daarmee een cultuur creëren waarin deze onderwerpen zich natuurlijk ontwikkelen. We zien deze workshop dan ook als de start van een mindset change, niet per se als een lijstje om af te vinken.” 

Net na deze workshop startte ons hoofdkantoor de campagne diversity, inclusion and belonging. Met deze campagne laten we zien hoe belangrijk wij inclusiviteit en diversiteit vinden. En dat ons bedrijf een divers personeelsbestand stimuleert waarin er ruimte is voor medewerkers met verschillende perspectieven, achtergronden en ervaringen. Medewerkers zijn een belangrijke bouwsteen voor het succes van onze organisatie, en daarvoor hebben we een diverse pool aan verschillende medewerkers en talenten nodig.”

20240318 Kongsberg 5000Px HR 1

Internationale versie 

Kongsberg koos vanwege het internationale karakter van het bedrijf voor de incompany versie van de workshop ‘Inclusief Leiderschap’. Natalie: “We hebben veel verschillende nationaliteiten en achtergronden. De training moest daarom in het Engels gegeven worden. Ook de acteurs spraken goed Engels, dus het was voor iedereen goed te volgen.  

We zijn heel open de training in gegaan. Nieuwgiering naar wat ze ons konden vertellen. We waren benieuwd naar de dingen waar we ons níet van bewust zijn.” René vult aan: “Dat is de grote valkuil, je kunt wel denken dat je het allemaal goed doet, maar misschien is dat wel helemaal niet zo”.

Dat is de grote valkuil, je kunt wel denken dat je het allemaal goed doet, maar misschien is dat wel helemaal niet zo.

Minder kijken vanuit ons eigen perspectief 

René: “De workshop was heel goed. De acteurs beeldden diverse situaties uit waar wij op konden reageren. Zo speelde een man een lastig gesprek op twee verschillende manieren. Het was dezelfde man, maar het was ongelooflijk om te zien hoe hij op stel en sprong veranderde. Als managers onderling waren we heel open, er werd echt naar elkaar en elkaars stijl geluisterd. Er werd een zaadje geplant, we zijn ons nu veel meer bewust van hoe je tegen iemand aankijkt.”  

 “We zijn heel tevreden over deze workshop”, stelt Natalie. Er was een presentatie gevolgd door rollenspellen met de acteurs, zulke rollenspellen krijg je zelf nooit voor elkaar. Het zou best een hele dag mogen duren. We hadden nog veel te bespreken, wat je eigenlijk met een onafhankelijke gespreksleider zou willen doornemen.  

De workshop heeft ons handvatten gegeven om minder vanuit ons eigen perspectief te kijken en meer met onze mensen te praten over hun behoeftes en wat er bij hen leeft. We merken dat we in deze gesprekken technieken uit de workshop toepassen, dat is mooi om te zien. Dat kunnen gesprekken zijn met vrouwen over doorgroeien in de organisatie, tot een collega die aan de ramadan meedoet. We focussen ons niet alleen op KPI’s, dan bereik je in onze ogen niets. Het betrekken van alle medewerkers in dit onderwerp geeft goed aan welke kant het leiderschapsteam op wil. Deze workshop was daarvoor een goede basis.”

20240318 Kongsberg 5000Px HR 7

Divers betekent niet automatisch inclusief 

Natalie: “De workshop liet ons zien welke vooroordelen we soms hebben. Zo lieten ze een man zien als arts en daarna dezelfde man in een T-shirt met tatoeages. De vraag was: wie vertrouw je het meest? Sommigen kozen de arts, ze zagen hem als autoriteit. Anderen voelden zich meer comfortabel bij de man in het shirt, iemand meer als zijzelf. Dat vond ik echt een eyeopener. Je kijkt toch vaak naar dingen of mensen vanuit je eigen perspectief. Het laat je zien dat je dingen bespreekbaar moet maken en niet moet invullen wat een ander denkt. 

En wat ik ook duidelijk vond: je kunt nog zoveel nationaliteiten, achtergronden en genders in je bedrijf hebben, maar dat betekent niet dat je inclusief bent. Dit vonden we zó mooi dat we die bewuste slide groot hebben uitgeprint en hebben opgehangen. Het is een goed praatstuk geworden. Je ziet op de afbeelding allerlei groenten. Dat is een heel divers geheel als je het bij elkaar in een bakje doet, maar het maakt nog geen salade. Iets visueel maken komt bij mij veel beter binnen dan theorie.  

We borduren nu voort op deze workshop. Met als resultaat dat we zijn ons nu veel bewuster zijn van de verschillen en overeenkomsten tussen diversiteit en inclusiviteit. We doen het op het gebied van diversiteit goed, maar we wilden met deze workshop juist meer leren over inclusiviteit. Namelijk hoe je als organisatie ervoor kunt zorgen dat alle talenten van medewerkers goed tot hun recht komen, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst.  Door de voorbeelden en de gesprekken in deze workshop kunnen we dit nu intern verder ontwikkelen.”