SCENARIO2040

Hoe zou onze samenleving er over twintig jaar uit kunnen zien? En welke rol zal de technische sector in die samenleving spelen? Die vragen vormen het uitgangspunt van SCENARIO2040.

CONNECT2040 - Technisch medewerker installeert windmolen

Wat is SCENARIO2040?

SCENARIO2040 is een studie uitgevoerd in opdracht van Techniek Nederland. De studie combineert ontwikkelingen die vandaag al zichtbaar zijn met de toekomstbeelden van diverse experts. SCENARIO2040 is geen toekomstvoorspelling, maar beschrijft de mogelijke maatschappelijke situatie in 2040.

  • Een scenariostudie van Techniek Nederland
  • Bedoeld voor de technische sector, de politiek, het onderwijs, en andere betrokken partijen
  • Een verkenning van de consequenties van technische ontwikkelingen en beleidskeuzes
  • Onderzoekt twee uiteenlopende scenario's

SCENARIO2040: Welvaart of welzijn?

In SCENARIO2040 zijn twee scenario’s uitgewerkt die sterk uiteenlopen. Het eerste heet ‘De vlucht vooruit’. Daarin blijft het huidige economische model overeind en geldt welvaartsgroei als hoogste doel. Economische marktinstrumenten en technologie moeten in dit scenario een uitkomst bieden voor de maatschappelijke uitdagingen.

In de tweede toekomstschets, ‘Green New Deal’, gaat het roer om. Welzijn van mens, natuur en milieu staan in dit scenario centraal en het belangrijkste doel is om de schade aan de planeet zoveel mogelijk te herstellen.

Voor wie is het SCENARIO2040-rapport bedoeld?

SCENARIO2040 is voortgekomen uit een samenwerking tussen Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL. De scenariostudie is bedoeld om te functioneren als een basis voor gesprekken met onder meer overheden, vakbonden, onderwijskoepels en partners in de keten. In die gesprekken wil de techniekkoepel maatschappelijke uitdagingen koppelen aan wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Wat is de toegevoegde waarde van SCENARIO2040?

Techniek Nederland ziet de scenario’s als een hulpmiddel bij het bepalen van een succesvolle strategie voor de technische sector. De komende jaren zal er veel veranderen in onze maatschappij en in de technische sector, van opwarming van de aarde tot verdere technologisering. SCENARIO2040 is een manier om ons voor te bereiden op de keuzes die ons de wachten kunnen staan.