Opleidingsaanbod externe partijen

Meisje in de techniek door praktijkwijzer
Populaire zoekgebieden

Jouw opleiding toevoegen aan ons aanbod? Klik hier voor de Wij Techniek-opleidingsdatabase.

Disclaimer: Wij Techniek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, actualiteit en betrouwbaarheid van het aanbod van externe opleidingsaanbieders.

Meer dan 10000 resultaten

Meten met eigen meetinstrumenten

- In deze cursus wordt de praktijk nagebootst in een meetopstelling. - De deelnemer leert om eigen meetmiddelen toe te passen voor oplevering van elektro- technische installaties. - Hoe meet je? Wat meet je? - Valkuilen bij het meten. - Juiste interpretatie van meetwaarden. - Registratie van de bevindingen op een opleveringsrapport. - Meetinstrument en standaard opleveringsrapport zijn tijdens de cursus beschikbaar. - Deelnemers mogen hun eigen meetinstrument en eigen opleveringsrapport gebruiken.

Ponsioen Opleiding en Advies BV
Veilig werken met asbest-cementleidingen

Cursusdoel Het verschaffen van kennis en vaardigheden ten behoeve van het veilig werken met asbestcementleidingen.

Vikamco BV
Hygiënisch werken in de waterdistributie

Cursusdoel Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. het hygiënisch werken in de waterdistributie.

Vikamco BV
Veilig werken aan/langs de weg

Cursusdoel Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. risico’s en veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Vikamco BV
Professional Scrum Master

De training focust zich op de rol van de Scrum Master in het team en in de organisatie. In een aantal praktijkgerichte oefeningen wordt inzichtelijk gemaakt welke fundamentele menselijke beperkingen in veel organisaties over het hoofd worden gezien en daardoor zorgen voor onvoorspelbare resultaten. De training geeft onder meer antwoord op vragen als: • Waarom zou ik met Scrum aan de slag gaan? • Hoe creëer ik bevlogenheid in mijn team? • Hoe organiseer ik waardevolle feedback? • Hoe creëer ik transparantie richting mijn opdrachtgevers? • Hoe implementeer ik Scrum in mijn organisatie? Deze Professional Scrum Master Training wordt ondersteund door een e-learning omgeving waar- in je oefent voor het Professional Scrum Master I assessment.

NIMO Project Management Instituut
Professional Scrum Product Owner

De toepassing van Scrum in het ontwikkelen van nieuwe producten heeft een vlucht genomen door de hele bedrijfsvoering. Scrum is in vele disciplines toepasbaar, bijvoorbeeld marketing, finance of engineering. Het is een uitdaging in veel Scrum implementaties om ook de business en de product managers met Scrum te laten werken. In deze Professional Scrum Product Owner training (inclusief certificering) maakt u actief kennis met werkvormen en hulp- middelen die u gaan helpen om de belangen van stakeholders te vertalen naar gebruikerseisen. Na de training bent u (beter) in staat: • de rol van Product Owner te begrijpen en toe te passen; • user stories op te stellen en te prioriteren in een product backlog; • de toegevoegde waarde van requirements te bewaken; • een plan van aanpak neer te leggen voor het meenemen van de organisatie in Scrum

NIMO Project Management Instituut
MSP Foundation

Managing Successful Programmes (MSP) is een programmamanagement methode, die door veel internationale organisaties en bedrijven wordt gehanteerd. Deze opleiding biedt u een stevige oriëntatie op MSP en bereidt u voor op het officiële examen MSP Foundation. Na de opleiding bent u (beter) in staat: • principes, thema’s en processen van MSP te onderscheiden en te benoemen; • MSP te vertalen naar de praktijk; • succesvol deel te nemen aan het MSP Foundation examen.

NIMO Project Management Instituut
Basiscursus rekenen

Cursusinhoud - Introductie, wensen en 0-puntsmeting - Waarom rekenen leren? - Maken van inschattingen - Rekenen - Rekenkundige volgorde oefenen - Tafels - Omrekenen - Percentages berekenen - Begrippen als rechtevenredig, omgekeerd evenredig, decimalen, procenten, promille, PPM - Rekentrucs - Werken met de rekenmachine Afsluiting De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat. Lesmateriaal Lesboek en hand-out.

WTB Trainingen
Wiskunde

Cursusinhoud - Introductie, wensen en 0-puntsmeting - Waarom rekenen leren? - Maken van inschattingen - Rekenen en omrekenen - Rekenkundige volgorde oefenen - Percentages berekenen - Rekentrucs - Oppervlaktes berekenen - Volumes berekenen - Cirkels berekenen - Driehoeken (Pythagoras / bijzondere driehoeken / hoeken ) berekenen - Hoeken sinus, cosinus en tangens leren berekenen - Begrippen rechtevenredig en omgekeerd evenredig - Oplossen van eerstegraads vergelijkingen - Grafieken leren lezen, begrijpen, uit kunnen leggen en toepassen - Leren lezen en begrijpen van diagrammen en de gebruikte eenheden - Lijnen, grafieken en eenheden kunnen tekenen en uitleggen - Machtsverheffen, worteltrekken en logaritme berekenen - Rekenen met tijd, afstand en snelheid - Individueel en in groepsverband oefenen aan de hand van praktijkopdrachten - Voorbeelden uit de alledaagse praktijk van de cursisten behandelen

WTB Trainingen
Natuurkunde

Cursusinhoud - Wat is natuurkunde? - Oppervlaktes berekenen - Volumes berekenen - Druk berekenen - Temperaturen berekenen - Snelheid leren berekenen en omrekenen - Licht en geluid, trilling en golven - Moment, kracht en arm - Kracht, arbeid en energie - Natuurwetten waar je dagelijks mee te maken hebt - Materialen en hun eigenschappen, bijv. soortelijk gewicht - Elektriciteit - Geleiders en isolatoren - Gelijk- en wisselspanning - Opwekking van elektriciteit - Stroom, spanning en vermogen - Elektromagnetisme - Eenvoudige elektrische schakelingen - Wet van Ohm - Individueel en in groepsverband oefenen aan de hand van praktijkopdrachten - Voorbeelden uit de dagelijks praktijk van de cursisten behandelen Afsluiting De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat. Lesmateriaal Lesboek en hand-out.

WTB Trainingen
1/1000 Volgende