Privacyverklaring

Wij Techniek waardeert jouw privacy en vindt het zorgvuldig behandelen en beschermen van jouw persoonlijke gegevens belangrijk. We voeren regelmatig beoordelingen uit op onze gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingsmethoden om ervoor te zorgen dat we alleen de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren.

Privacy - Medewerker IT bij dataopslagkast met allerlei gele snoeren

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan. We streven ernaar om informatie vertrouwelijk te behandelen en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Alle gevoelige informatie die je aan Wij Techniek verstrekt, wordt onder deze verklaring geplaatst. Wij Techniek houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze privacyverklaring

Updates in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente versie van het statement is altijd online beschikbaar. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 03 juli 2023.

1. Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wij Techniek heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) benoemd. Onze FG houdt toezicht op de naleving van de AVG en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Neem contact op met de FG door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

2. Definitie van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die iets over jou vertellen of die we aan jou kunnen koppelen. Dit kan bijvoorbeeld je naam, e-mailadres of telefoonnummer zijn. Het zijn alle gegevens waarmee je kunt worden geïdentificeerd.

a. Welke persoonlijke gegevens verwerkt Wij Techniek?
Als Wij Techniek zich bezighoudt met het verwerken van een subsidieaanvraag, het organiseren van een evenement, een promotieactiviteit of andere taken gerelateerd aan de ontwikkeling of opleiding binnen de technische installatiebranche, dan kunnen er persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij Techniek kan hierbij gebruik maken van de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummers (vast & mobiel)
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Foto’s
 • Videobeelden
 • Huidige werkgever
 • (Huidige) opleiding

b. Herkomst van je persoonsgegevens
In de meeste gevallen ontvangen we de persoonsgegevens direct van jou. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een evenement, bij het aanmelden voor een educatieve game of voor de online trainingstool. In het kader van de subsidie-uitvoering ontvangen we jouw persoonsgegevens van Cometec.

c. Delen van persoonsgegevens
Soms delen we je persoonsgegevens met derden om ons te ondersteunen in bij het behalen van onze doeleinden. Dit betekent dat verschillende partijen mogelijk toegang tot je persoonsgegevens kunnen krijgen. Deze partijen kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • IT (Security)-leveranciers
 • Communicatie- en onderzoeksbureaus
 • Werkgevers
 • Professionele fotografen
 • Evenementenorganisatoren
 • Toezichthouders

Wanneer we je persoonsgegevens delen met derde partijen, stellen we zeer strenge eisen aan deze derde partijen. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij sluiten met deze partijen als dat nodig is een verwerkersovereenkomst. Wij Techniek zal je persoonsgegevens als dat mogelijk is nooit doorgeven aan internationale organisaties en/of derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

d. Bewaartermijnen persoonsgegevens
Wij Techniek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doeleinden te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er zijn verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doel:

 • Voor de uitvoering van de subsidieregeling, bewaren we persoonsgegevens tot 7 jaar na je pensioendatum of tot 7 jaar nadat je de sector hebt verlaten.
 • Voor evenementen worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaard.
 • Voor e-learning en spelletjes worden persoonsgegevens verwijderd zodra je je afmeldt voor de dienst.
 • In sommige gevallen kan Wij Techniek wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren. Als Wij Techniek om een andere reden de gegevens langer wil bewaren, vragen we altijd je toestemming.

e. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij Techniek neemt jouw privacy serieus en gaat zorgvuldig met je gegevens om. We implementeren voortdurend geschikte maatregelen om de ons verwerkte gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatig gebruik.

f. Jouw rechten volgens de AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt je verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Deze omvatten het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking. Om een beroep te doen op één van je rechten, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door een brief te sturen naar Wij Techniek, Afdeling Privacy, Postbus 416, 3440 AK Woerden. Wij zullen binnen de wettelijke termijn op jouw verzoek reageren.

 

3. Voor welke doeleinden verwerkt Wij Techniek jouw persoonsgegevens?

Wij Techniek verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt per doeleinde beschreven welke persoonsgegevens Wij Techniek verzamelt en om welke redenen.

a. Cao
Wij Techniek verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van taken vastgelegd in de cao. Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van Cometec, die deze vanuit een, bij de cao aangesloten werkgever, verkrijgt. De persoonsgegevens die Wij Techniek verkrijgt in het kader van de uitoefening van haar taken, worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

b. Dienstverlening verbeteren
Om onze dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren we persoonsgegevens. Dit helpt ons om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, hoe we de gebruikerservaring kunnen verbeteren en om nieuwe diensten en functies te ontwikkelen. De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn onder meer NAW-gegevens, e-mailadressen, presentielijsten, telefoonnummers en gebruiksinformatie.

c. Marketing en communicatie
We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om je te voorzien van promotiemateriaal over onze producten en diensten, waarvan we denken dat ze voor jou in het kader van onze, in de cao neergelegde taak, interessant kunnen zijn. Dit kan per e-mail, telefoon of post. Als je deze marketingcommunicatie niet wilt ontvangen, kun je ons dat laten weten. Let op, wij zullen je nooit commerciële aanbieden toezenden.

d. Evenementen en promotionele activiteiten
We verzamelen persoonsgegevens bij het organiseren van onze evenementen, workshops en trainingen. Dit is om je inschrijving te bevestigen, je updates over het evenement te sturen en om het evenement goed te organiseren. Bij het verzamelen van jouw gegevens tijdens een evenement informeren wij je hierover altijd vooraf en indien nodig vragen we om toestemming. Als wij samen met een andere organisatie een evenement organiseren en zij beheren de gegevens dan informeren wij je hierover ook.

Als je deelneemt aan een promotionele actie die door ons wordt georganiseerd, kunnen we op verschillende momenten persoonsgegevens van je opvragen. We doen dit om de volgende redenen:

 • Om te bepalen of je behoort tot de vakmensen in de technische installatiebranche die onder onze organisatie vallen of relaties van partnerorganisaties.
 • Om je in de toekomst mogelijk opnieuw uit te nodigen voor een soortgelijk evenement of om een promotionele activiteit te reserveren.
 • Om bij te houden wie aan een evenement heeft deelgenomen.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om (praktische) updates/berichten met betrekking tot het evenement te sturen naar de door jou opgegeven contactgegevens.

De persoonsgegevens die we tijdens een evenement of promotionele activiteit ontvangen, worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. We kunnen deze gegevens delen met derden, maar dit gebeurt uitsluitend in verband met het evenement. Bijvoorbeeld met de professionele fotograaf die tijdens het evenement foto's maakt, of met standhouders die in opdracht van onze organisatie zijn ingehuurd. We maken altijd duidelijke afspraken met deze derde partijen om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen.

e. Onderzoeksdoeleinden
In het kader van sectoronderzoek kunnen we persoonsgegevens gebruiken. Dit helpt ons bij het vaststellen van de kerncijfers van de branche en bij het identificeren van toekomstige trends. Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen voor klanttevredenheidsonderzoeken.

f. Educatieve games
Wanneer je je aanmeldt voor onze educatieve games, verzamelen we je persoonsgegevens. Deze zijn nodig om in te loggen en om de spellen correct te laten functioneren. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van je ouder of voogd voordat je het spel mag spelen. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om in te loggen en/of het correct functioneren van de educatieve games.

g. E-Learning
Bij het gebruik van onze e-learning modules verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens helpen ons om te bepalen of je werkzaam bent in de technische installatiebranche en/of een relevante opleiding volgt, zodat je kosteloos gebruik kunt maken van de e-learning modules. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het inloggen en/of het correct functioneren van de modules.

4. Cookies

 a. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen als je onze website bezoekt. Ze bevatten informatie, zoals jouw voorkeuren of profielinformatie, en worden door je browser (bijvoorbeeld Chrome of Internet Explorer) opgeslagen. Cookies helpen ons om je een betere ervaring op onze website te bieden.

b. Welke cookies gebruiken we?
We gebruiken verschillende soorten cookies op onze website, voor meer informatie over hoe wij cookies inzetten bezoek ons cookiebeleid.

c. Cookies accepteren of weigeren
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, vragen we je om onze cookies te accepteren. Wil je dat niet, dan kun je dit in je browser instellen. Let op: als je onze cookies weigert, kan het zijn dat onze website niet goed werkt.

d. Cookies verwijderen
Je kunt ook op elk moment de cookies verwijderen die op jouw computer of mobiel apparaat zijn opgeslagen. Hoe je dit doet, hangt af van de browser die je gebruikt. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

e. Contact opnemen
Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met cookies omgaan? Neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) door een e-mail te sturen naar [email protected].

5. Foto's

Tijdens sommige evenementen, zoals workshops, promotieactiviteiten of trainingen, kunnen er foto's worden gemaakt voor sfeerimpressies. Er bestaat een kans dat je hierbij gefotografeerd wordt. Als je liever niet op de foto wilt, kun je dit aan de fotograaf laten weten. Mocht je onverhoopt toch op een foto staan, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected] met als onderwerp 'fotoverwijdering' + het fotonummer + de naam van het evenement + de datum. We zullen de foto verwijderen en vernietigen.

6. Datalek melden

Als je vermoedt dat er een datalek heeft plaatsgevonden, neem dan alsjeblieft onmiddellijk contact met ons op via [email protected] of tijdens kantooruren via ons algemene nummer: 0800 – 88 55 885. Een datalek kan op verschillende manieren voorkomen en kan variëren in ernst en omvang. Hier zijn enkele voorbeelden van mogelijke datalekken:

 • Ongeautoriseerde toegang
 • Verlies of diefstal van apparaten
 • Versturen van gegevens naar de verkeerde persoon
 • Technische fouten

In alle bovenstaande gevallen is er sprake van een datalek, omdat er persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan of ongeoorloofd zijn blootgesteld. Het is van groot belang dat dergelijke incidenten onmiddellijk worden gemeld, zodat we passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van het datalek te beperken en te voorkomen dat zoiets in de toekomst opnieuw gebeurt.

7. Indienen van een klacht

Als je gelooft dat je persoonlijke gegevens niet op de juiste manier zijn verwerkt, of als je denkt dat jouw rechten met betrekking tot gegevensbescherming zijn geschonden, kan je een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zodra je klacht is ontvangen, zal de Autoriteit Persoonsgegevens deze beoordelen en kan deze verdere stappen ondernemen, zoals het uitvoeren van een onderzoek of het starten van juridische procedures. Je ontvangt binnen een redelijke termijn een antwoord van de Autoriteit Persoonsgegevens over de uitkomst van je klacht.

Voor meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.