Informatiepunt doorlopende en geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo

Welkom bij het Informatiepunt doorlopende en geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo installatietechniek.

B 4694 Beroepen Wedstrijd Shoot 3 Zonder Naam Stickers

Webinars

Wij Techniek organiseert een aantal webinars voor iedereen die plannen heeft of bezig is met geïntegreerde en/of doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Installatie)techniek. Deze webinars zijn zeker ook relevant voor de STO-regio's die dit thema hebben geborgd in hun regioplan. Tijdens de webinars is er via de chatfunctie ruimte voor vragen en dialoog.

Webinar 1 terugkijken via deze link

Inhoud
Interview met Ernst Dobber van het Nova College. Deze school heeft met diverse vmbo-scholen een gestandaardiseerde aanpak ontwikkeld dat leerwinst oplevert voor de leerlingen. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Wat hebben jullie al bereikt?
  • Hoe is het proces op gang gekomen?
  • Hoe stimuleer je de professionals?
  • Wat is de rol van de bedrijven?
  • Wanneer en wat kan je standaardiseren in de keten vmbo-mbo?
  • Wat is jullie volgende stap?

Daarnaast wordt er toelichting gegeven op het servicedocument van Wij Techniek.

Webinar 2 terugkijken via deze link

Inhoud
Interview en ophalen van ervaringen bij Menno Alberts van 't Gilde College. Deze school werkt nauw samen met ROC Rivor zodat op de vmbo-locatie diverse niveau 2 en 3 opleidingen verzorgd en afgesloten zullen worden.

Uitwisseling met diverse ervaren ondersteuners van doorlopende leerwegen vmbo-mbo over methodes en middelen om een doorlopende leerweg te realiseren.

Servicedocument doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Wij Techniek ondersteunt het initiëren van een geïntegreerde en doorlopende leerroute omdat:

  • Het beroepsbeeld nadrukkelijker tot zijn recht komt.
  • Er daardoor meer aandacht is voor technische vaardigheden.
  • Leerlingen hierdoor versneld of extra toegerust hun plek op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs vinden.
  • Het bijdraagt aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van technische opleidingen.

Met dit document biedt Wij Techniek ondersteuning aan het vmbo en mbo bij de ontwikkeling van een geïntegreerde en/of doorlopende leerroute. Daarnaast is het een oproep tot samenwerking met regionale installatiebedrijven bij het vormgeven van het onderwijs. Verder deelt Wij Techniek graag goede praktijkvoorbeelden. Wil je een goed voorbeeld delen op deze plek? Stuur dan een mail naar Wij Techniek.