Informatiepunt doorlopende en geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo

Welkom bij het Informatiepunt doorlopende en geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo installatietechniek.

B 4694 Beroepen Wedstrijd Shoot 3 Zonder Naam Stickers

Servicedocument doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Wij Techniek ondersteunt het initiëren van een geïntegreerde en doorlopende leerroute omdat:

  • Het beroepsbeeld nadrukkelijker tot zijn recht komt.
  • Er daardoor meer aandacht is voor technische vaardigheden.
  • Leerlingen hierdoor versneld of extra toegerust hun plek op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs vinden.
  • Het bijdraagt aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van technische opleidingen.

Met dit document biedt Wij Techniek ondersteuning aan het vmbo en mbo bij de ontwikkeling van een geïntegreerde en/of doorlopende leerroute. Daarnaast is het een oproep tot samenwerking met regionale installatiebedrijven bij het vormgeven van het onderwijs. Verder deelt Wij Techniek graag goede praktijkvoorbeelden. Wil je een goed voorbeeld delen op deze plek? Stuur dan een mail naar Wij Techniek.