mbo

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het is onderwijs dat aansluit op de middelbare school en studenten en werknemers (bbl-ers) voorbereidt op een beroep en/of vakgebied.

Wij Techniek 1256028466

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het is onderwijs dat aansluit op de middelbare school. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt leerlingen voor op het mbo. Ook met een havodiploma kun je studeren op het mbo. De mbo-opleidingen bereiden studenten en werknemers (verder) voor op het uitoefenen van een vak of beroep. De meeste werknemers in de installatietechniek hebben een mbo-diploma. Klik hier voor een schematisch overzicht van het Nederlandse onderwijsveld. Kijk hier voor installatie-opleidingen. Doorleren na het mbo kan binnen het mbo (verbreden en/of verdiepen), of verder in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Zie ook rijksoverheid.