Regioprofielen en BeroepsPraktijkVorming-begeleidingsinstrumenten

In een regioprofiel hebben bedrijven samen met de mbo-instellingen de inhoud van een opleiding bepaald binnen de kaders van het wettelijk vastgestelde kwalificatiedossier. Zo wordt er ingespeeld op regionale opleidingsbehoefte.

Wij Techniek 452644153

De BPV-begeleidingsinstrumenten zijn gemaakt door de praktijkopleiders en mbo-docenten om voor alle bedrijven eenzelfde begeleidingsmethode te bieden om jonge vakmensen in de beroepspraktijk te begeleiden bij hun leerproces. Elk mbo hanteert deze methodiek.

De regioprofielen en BPV-begeleidingsinstrumenten zijn opgesteld door de regionale platformen onderwijs-technische installatiebranche, waarin installatiebedrijven, mbo-instellingen, opleidingsbedrijven, RPSP en S-BB samen werken aan sterk mbo onderwijs voor de installatietechniek.

Wij Techniek regio’s

Voor elke Wij Techniek regio kun je de regioprofielen en/of BPV-begeleidingsinstrumenten downloaden. Klik op een regio om je keuze te maken: