“Onze doelstellingen zijn ambitieus”

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals nieuwe technologieën, energietransitie en verduurzaming, heeft het bedrijfsleven niet alleen vakmensen op mbo-niveau nodig, maar ook op hbo-niveau. Daarom werken Techniek Nederland, Wij Techniek, KIVI en maar liefst 5 hogescholen samen in het Center of Expertise HUB (CoE HUB). Deze samenwerking bestaat inmiddels 4 jaar, tijd voor een update. We gaan in gesprek met Inge Schwartz, projectleider van CoE HUB.

Lezing voor schoolmedewekers - Vrouwelijke verwarmingsmonteur vertelt over haar werk

Wat zijn de ambities van CoE HUB?

“Onze doelstellingen zijn ambitieus. De samenwerking richt zich onder andere op het stimuleren van meer instroom in techniekgerelateerde studies en het vormgeven van aantrekkelijke leerarrangementen en studiebanen. Maar ook het creëren van een digitaal platform voor het bedrijfsleven en hogescholen voor kennisuitwisseling. Dat platform zal de komende maanden ontwikkeld worden.”           

Hoe worden de hogescholen gezien binnen het werkveld?

“We zien de positionering van het hbo in het werkveld als belangrijk speerpunt. Er gaat – terecht - veel aandacht uit naar onderwijssectoren in de techniek. Maar de hogescholen lijken niet altijd gevonden te worden door bedrijven, zowel vanuit de rol als opleider als voor praktijkgericht onderzoek. 

Door de samenwerking kunnen we gezamenlijk, in plaats van afzonderlijk, de vraag naar LLO (Leven Lang Ontwikkelen) in de sector ophalen en hierop een aanbod formuleren. Landelijk ophalen en regionaal uitvoeren, dat uitgangspunt is belangrijk gebleken.”

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

“Er speelt op dit moment veel in de sector, zoals de uitwerking van het sectorplan warmtepompen, het Aanvalsplan Techniek en de LLO Katalysator. Vanuit de CoE HUB blijven we volgen wat de impact hiervan is op de installatiebranche en dus het hbo-onderwijs, evenals de samenwerking met bedrijven die daarvoor nodig is.

Ook gaan we meer aandacht besteden aan het verzamelen van good practices en willen we deze delen met partijen in de sector en het onderwijs. Andere hogescholen of bedrijven kunnen hierop aansluiten.”

Heeft de samenwerking al iets opgeleverd?

“Jazeker, zo gaat Hogeschool Saxion starten met de ontwikkeling van de minor ‘Gebouw gebonden Installatietechniek’, in samenwerking met een aantal bedrijven uit hun netwerk. Door de samenwerking binnen de CoE HUB kunnen we de minor actief onder de aandacht brengen bij een grotere groep studenten.

Daarnaast hebben we studenten van de Hogeschool Utrecht een onderzoek laten uitvoeren onder studenten van verschillende hogescholen. We wilden de aantrekkelijkheid van de branche toetsen. Daaruit bleek dat de installatiebranche onvoldoende zichtbaar is bij de opleidingen. Dat was voor ons aanleiding om te kijken op welke manieren bedrijven onderdeel zouden kunnen zijn van het onderwijsproces en de hogeschool zelf meer aandacht kan geven aan leren en werken in de installatiebranche.”

En wat hebben jullie gedaan met deze uitkomst?

“Er zijn verschillende vormen van hybride samenwerking gedefinieerd. Deze uitkomst gaan zowel de hogescholen als Wij Techniek, Techniek Nederland en KIVI onder de aandacht brengen bij werkgevers en werknemers. “

Waar ben je trots op?

“Dankzij deze samenwerking ontstaat verbinding tussen de technische installatiebranche, de beroepsgroep en de hogescholen. Dat is mooi om te zien. Hierdoor ontstaat kennisdeling en de samenwerking leidt tot een passend opleidings- en onderzoekaanbod. Wij Techniek is de verbindende factor tussen de hogescholen en het werkveld. En jaagt de samenwerking tussen de partijen aan en faciliteert deze door inzet van tijd en middelen.”

Wil jij bijdragen aan CoE HUB?

Zie je kansen om het hbo goed op de kaart te zetten in de installatiesector of heb je bijvoorbeeld good practices op het gebied van LLO? Neem contact op met Inge Schwartz, projectleider CoE HUB ([email protected]).

Center of Expertise HUB (CoE HUB) is een samenwerkingsverband tussen Techniek Nederland, Wij Techniek, KIVI, Hanze Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Saxion Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam.