Vanuit de technische installatiebranche wordt er in het gehele land nauw samengewerkt met het mbo-onderwijs. Dit doen wij op verschillende manieren en samen met verschillende partners. Wij Techniek faciliteert deze activiteiten namens het bedrijfsleven en haar (aankomende) vakmensen.

Naast een frequente afstemming op individueel roc-niveau wordt er ook in een groot aantal regio’s vanuit zogenoemde Platformen Branches Onderwijs Technische Installatiebranche samengewerkt op basis van een gezamenlijke agenda. Binnen deze platformen participeren ook de praktijkopleidingsbedrijven, Techniek Nederland en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) structureel mee.

De gezamenlijke opgaves voor deze stakeholders zijn in alle opzichten enorm de komende jaren. Denk hierbij aan het actueel houden van het opleidingsaanbod, het gezamenlijk opleiden van hybride techniekopleiders, doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo, flexibilisering, de uitdaging met betrekking tot macrodoelmatigheid, het verbinden van de ambities in het Aanvalsplan Techniek en de gezamenlijke inbreng binnen de groeifondsaanvragen LLO-Katalysator.

Ben je vanuit het onderwijs al betrokken bij deze platformen en heb je ideeën of suggesties om te bespreken en/of uit te voeren? Neem dan contact op met één van onze regiomanagers. Oók als je nog niet betrokken bent, is jouw input welkom. Vanuit Wij Techniek willen wij, namens sociale partners, heel graag met jullie aan de slag in de regio.