Steeds meer VMBO- en MBO-leerlingen kiezen voor een technische BBL-opleiding. Om de leerlinginstroom naar de installatiebranche te vergroten, organiseren acht opleidingsbedrijven op 9 maart en 8 juni 2023 twee gezamenlijke Open Dagen, die in samenwerking met Wij Techniek tot stand zijn gekomen. In alle delen van het land kunnen leerlingen kennismaken met verschillende praktijkopleidingen in de installatiebranche.

Het blijft een grote uitdaging voor werkgevers in de installatiebranche. Hoe kom je aan gemotiveerde nieuwe vakmensen? Meer instroom van leerlingen is een van de manieren om dit doel te bereiken. Na jaren van dalende leerlingaantallen kiezen meer jongeren voor een technische beroepsopleiding. Sinds 2021 neemt de instroom weer toe. Om deze positieve ontwikkeling een duwtje in de rug te geven, besloten acht technische opleidingsbedrijven om de handen ineen te slaan. Dit jaar organiseren de praktijkscholen twee gezamenlijke landelijke Open Dagen. “We staan allemaal voor dezelfde uitdagingen, dus zoeken we de samenwerking op”, zegt directeur Ton Gerritsen van IWNederland. “Als we niets doen, groeit het landelijke tekort van 20.000 naar 60.000 vakmensen. Nieuwe BBL-leerlingen zijn noodzakelijk om de groeiende vraag bij te houden.”

Eigen koers

In het verleden sloten de acht opleidingsbedrijven aan bij de reguliere Open Dagen van ROC’s. “Daar moeten we concurreren met andere opleidingen die aan dezelfde groep jongeren trekken. Met onze eigen Open Dagen willen we jongeren bereiken met oprechte interesse voor installatietechniek.” Een van de andere deelnemers aan het initiatief is TSH Vakopleidingen. Directeur Harold Scholing ziet dat traditionele Open Dagen van ROC’s minder leerlingen trekken. “Door onze eigen koers te varen, kunnen we onszelf als opleiders en als installatiebranche beter onderscheiden.” De keuze voor twee Open Dagen in de tweede helft van het schooljaar is bewust gemaakt. “Je moet ouders en kinderen blijven triggeren”, zegt Ton Gerritsen van IW Nederland. “Wat je voor de kerst organiseert, zakt snel weer weg. Met twee dagen in maart en juni hebben we twee kansen om onze doelgroep te bereiken, precies in de periode dat veel leerlingen hun studiekeuze maken.”

Kracht van opleidingsbedrijven

De installatiebranche heeft iedereen wat te bieden. Dat is de kernboodschap van de Open Dagen. Gerritsen: “In de installatietechniek is er voor iedereen interessant en goedbetaald werk te vinden. Daarnaast willen we tijdens de Open Dagen onze kracht als opleidingsbedrijven laten zien. We trainen nieuwe vakmensen niet alleen op vaardigheden. We zorgen voor intensieve begeleiding en een goede aansluiting tussen theorie en praktijk.” Over de verwachte bezoekersaantallen durven Gerritsen en Scholing geen voorspelling te doen. “Er kunnen vijf leerlingen op af komen, maar ook 50 of 150. Het allerbelangrijkste is dat we de juiste mensen bereiken”, vindt Scholing. Na afloop van de eerste gezamenlijke Open Dagen volgt een gezamenlijke evaluatie. “We zijn allemaal gemotiveerd om er een succes van te maken”, besluit Ton Gerritsen. “Het is de bedoeling dat de gezamenlijke Open Dagen een vaste plek op de kalender krijgen.”

8 opleidingsbedrijven, 37 locaties, 12 provincies

De gezamenlijke Open Dagen van de opleidingsbedrijven voor de installatiebranche vinden plaats op 9 maart en 8 juni 2023. Aan de Open Dagen doen acht opleidingsbedrijven mee. Dit zijn, in alfabetische volgorde, Aeres Tech, BTO Barneveld, De Techniek Academie, Goflex, Installatiemensen Bussum, IW Nederland, TEB Vakschool en TSH Vakopleidingen. Tijdens de Open Dagen zijn 37 opleidingslocaties geopend. De locaties zijn verspreid over het hele land. Leerlingen, ouders, zij-instromers en docenten kunnen tijdens de Open Dagen kennismaken met verschillende opleidingen voor de installatiebranche. In de aanloop naar de Open Dagen zorgen de deelnemende opleidingsbedrijven samen met Wij Techniek voor online en offline promotiecampagnes gericht op de verschillende doelgroepen. Klik hier voor een overzicht van alle deelnemers en locaties

Gezamenlijke Open Dagen: voor nieuwe BBL-leerlingen en zij-instromers

Naast VMBO- en MBO-leerlingen zijn zij-instromers een belangrijke doelgroep voor de gezamenlijke Open Dagen. Ton Gerritsen van IW Nederland: “Zij-instromers vallen in drie groepen. Ervaren vakmensen die overstappen vanuit andere branches, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die met een andere studie zijn gestart. We zien een toename van zij-instromers. Ook zij zijn van harte welkom om de Open Dagen te bezoeken.”

“We willen een realistisch beeld van de opleiding geven”

De twee gezamenlijke Open Dagen worden landelijk op dezelfde dagen georganiseerd. De deelnemende opleidingsbedrijven geven hun eigen invulling aan de dagen. TSH Vakopleidingen opent de deuren van de praktijkwerkplaatsen voor elektrotechniek en W-installatietechniek. Een groep BBL-leerlingen vertelt bezoekers over hun praktijkervaringen. “Met deze aanpak willen we een realistisch beeld van de opleiding geven”, zegt directeur Harold Scholing. “Zorgen voor meer instroom is belangrijk, maar het gaat ons niet alleen om de aantallen. We zoeken mensen die bewust voor een opleiding in de installatietechniek kiezen. Dat zijn de mensen die hun opleiding afmaken en die uitstromen naar de branche.”

Header Open Dagen