Op 14 april 2023 organiseren Wij Techniek en Techniek Nederland de werkconferentie Toekomstbehendig Opleiden in de Techniek. Om hier meer info over te krijgen spraken we af met Inge Schwartz, projectleider voor deze bijeenkomst.

De ontwikkelingen in de sector vragen een gesprek op strategisch niveau gericht op de doorvertaling daarvan naar het beroepsonderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en werkveld. In 2020 hebben we daarom, door middel van interviews met mbo’s en opleidingsbedrijven, opgehaald hoe we dat gesprek het best kunnen faciliteren.

Sector en student

“Daaruit bleek o.a. dat mensen het interessant vinden om te horen wat er allemaal beweegt en gebeurt binnen de sector en het beroepsonderwijs. Waar kan ik van anderen leren en wat kunnen zij weer van mij overnemen? Welke kansen zien wij als samenwerkingspartners om direct mee aan de slag te gaan. Uiteindelijk levert dat allemaal groei op voor de sector en de student.”

“De kern van de werkconferentie is eigenlijk hoe kunnen wij door middel van samenwerking zoveel mogelijk impact maken. Zo kijken we naar knoppen waar we aan kunnen draaien om de instroom in het technisch onderwijs te kunnen vergroten, maar ook het behouden en ontwikkelen van onze mensen in de techniek. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat mensen fit-for-work blijven en dat hun vaardigheden blijven meebewegen met de nieuwe rollen die blijven ontstaan vanuit bijvoorbeeld de energietransitie.”

Bewustwording en kennisdeling

“Het doel van de dag is om iedereen bewust te maken van de verschillende ontwikkelingen binnen de sector en de rol van het opleiden daarin. Maar ook bewustwording van co-creatie. Je ziet dat in bepaalde regio’s het mbo en hbo al dichter op elkaar zijn gaan zitten om de doorlopende leerlijn goed vorm te geven. Dat zijn natuurlijk interessante voorbeelden waar andere bezoekers ook meer over kunnen leren. Het is bij dit soort conferenties natuurlijk vaak een mix van het brengen van je eigen expertise en het ophalen van nieuwe inspiratie en ideeën bij collega’s uit de sector.”

“Uiteindelijk gebeurt alles natuurlijk in de regio’s. We willen dan ook de kennis en input die we ophalen tijdens deze landelijke bijeenkomst, terug laten komen op bestaande regionale gesprekstafels zodat er stappen  mee gezet kunnen worden. Volgend jaar zouden we dan kunnen kijken wat voor ontwikkelingen dit teweeg heeft gebracht en hoe dit past in de ontwikkelingen van sector.”

Meer informatie

Interesse? Aanmelden voor de werkconferentie kan hier. De deadline voor het aanmelden is 6 april. Meer informatie? Bekijk hier het programma of stuur een email naar [email protected].