De mbo-opleiding Technicus Engineering is in 2022 herzien en kent een breed opgezet kwalificatiedossier. Binnen de branche is er een grote vraag naar engineers met kennis en vaardigheden van zowel (duurzame) elektrotechnische- als werktuigkundige installaties. Wij Techniek ontwikkelt daarom samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een landelijk adviesprofiel voor de opleiding Technicus Engineering. Hierbij wordt niet alleen de inhoud van de opleiding richting de technische installatiebranche uitgewerkt, maar wordt ook actief gewerkt aan het versterken van BOL-stages voor de opleiding binnen de branche. Hiervoor richten we twee vakgroepen op:

Kernvakgroep: bestaande uit experts vanuit het onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van engineering van zowel (duurzame) elektrotechnische als werktuigkundige installaties.

Klankbordgroep: bestaande uit geïnteresseerden vanuit het onderwijs en bedrijfsleven die de ontwikkeling van het landelijk adviesprofiel volgen en inhoudelijk het document voorzien van feedback.

Deelname aan deze vakgroepen vindt online plaats en kost maximaal 4 tot 6 uur in een periode van 4 maanden. 

Wil je betrokken zijn bij de ontwikkeling van het landelijk adviesprofiel voor de technicus engineering uitstroom richting de technische installatiebranche? Meld je dan aan voor de kernvakgroep of klankbordgroep door contact op te nemen met Nathan van der Ent via [email protected] of 06 – 4853 8353.

We zijn vooral op zoek naar bedrijven die ook expertise hebben op het gebied van werktuigkundige installaties in relatie tot de Technicus Engineering.