Aanleiding

De technische installatiebranche heeft steeds meer hbo-opgeleide vakmensen nodig. Om goed zicht te krijgen op wat deze vakmensen moeten kennen en kunnen (nu en in de toekomst) doet KBA Nijmegen in opdracht van Wij Techniek onderzoek naar hbo-competenties in de technische installatiebranche.

Doel

Het onderzoek gaat in op de aansluiting van de relevante hbo-opleidingen op het werk in de technische installatiebedrijven en de toekomstig scholingsbehoefte op hbo-niveau. Met de input vanuit de technische installatiebedrijven wil Wij Techniek een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een vraaggestuurd hbo-opleidingsaanbod, dat tegemoetkomt aan de behoeftes van de branche. De informatie is tevens richtinggevend voor toekomstige initiatieven op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen en maatwerktrajecten voor bij-/opscholing van vakmensen en zij-instromers in de technische installatiebranche.

Meedoen aan het onderzoek?

Heeft jouw bedrijf technische functies op hbo-niveau in huis? Of verwacht je dat dit binnen enkele jaren het geval zal zijn? Zo ja, dan wil KBA graag jouw input in dit onderzoek meenemen. Hiervoor is een online enquĂȘte opgesteld die je via deze link kan invullen.

De informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en zal alleen voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Deelname wordt zeer op prijs gesteld, waarvoor bij voorbaat dank!