Programma en voorwaarden Techniekpromoties

De Techniek Promoties van Wij Techniek hebben als doel het op een leuke en actieve manier promoten van Techniek onder kinderen. Door gebruik te maken van onze Techniekpromoties ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. Neem deze goed door bij het reserveren van een Techniekpromotie. Per Techniekpromotie zijn er verschillende programma’s. Verder zijn er specifieke voorwaarden aan de locatie, het aantal deelnemers en de begeleiding. Hier vind je programma en de voorwaarden per Techniekpromotie.

FRN6959 Kopie

Algemene Voorwaarden Techniekpromoties Wij Techniek

Opties, reserveren en bevestigen

Zodra je een Techniekpromotie bij Wij Techniek reserveert, nemen we binnen enkele dagen (max 5 werkdagen) contact met je op om de wensen door te nemen.

Jouw reservering is definitief nadat deze is toegewezen door een Wij Techniek medewerker en je een bevestiging van Wij Techniek hebt ontvangen per e-mail.
Aan optionele reserveringen kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht er iets veranderen in de aanvraag na de bevestiging, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door in een reactie op deze bevestigingse-mail.

Geen technisch installatiebedrijf? Let op!

Wij Techniek brengt scholen en bedrijfsleven met elkaar in contact en helpt technische installatiebedrijven bij het geven van voorlichting op scholen en techniekevenementen.
Voor scholen en organisaties zijn onze promotieactiviteiten gratis te reserveren als er een samenwerking is met een installatiebedrijf in de regio. Wil je weten welke installateurs in jouw regio actief zijn? Kijk op www.technieknederland.nl of www.nvkl.nl om vakmensen in de buurt te zoeken.

Geef de naam en de contactpersoon van het betrokken installatiebedrijf door in de reserveringsprocedure.

Kosten en inzet van Techniekpromoties van Wij Techniek  

Het gebruik van de Techniekpromoties is geheel kosteloos. Wij Techniek behoudt zich het recht voor om de inzet van de Techniekpromotie toe- of af te wijzen. Hiervoor kijken wij naar de volgende criteria:

  • Afhankelijk van de beschikbare informatie;
  • Aard, doel en duur van het evenement;
  • De juiste doelgroep;
  • Beschikbaarheid docenten;
  • Bereikbaarheid school / contactpersoon;
  • Situatie locatie
  • De Techniekpromotie wordt gedurende de uitvoering van het dagdeel op een vaste plek ingezet.

Begeleiding

Bij de inzet van een Techniekpromotie is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat er voldoende begeleiding is van de groepen die deelnemen aan de activiteit. Onbegeleide groepen moeten we helaas weigeren. Bij ongeregeldheden kan de workshopleider de toegang voor deelnemers weigeren of ontzeggen. 

Publicatie

Wil je de inzet van de Techniekpromotie openbaar maken via programmaboekjes of andere reclame-uitingen? Neem dan even contact met ons op, dan kijken we met je mee hoe we je hierin zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Mail naar [email protected]

Afwijkingen op de locatie

Wanneer de vooraf verstrekte informatie anders blijkt dan de situatie ter plaatse, wordt door de workshopbegeleiders een inschatting gemaakt over de geschiktheid van de locatie.

In overleg met Wij Techniek wordt vervolgens bepaald of de uitvoering -met de eventuele benodigde aanpassingen- door kan gaan. Op het moment dat dit extra kosten met zich meebrengt, komen deze geheel voor rekening van de aanvrager. Als de Techniekpromotie niet door kan gaan vanwege de ongeschikte locatie, zullen de gemaakte kosten door middel van een factuur worden ingediend bij de aanvrager.

Entree gelden

Techniekpromoties van Wij Techniek zijn te alle tijden gratis te bezoeken door deelnemers. Het is niet toegestaan de bezoeker entree geld te vragen om één of meerdere Wij Techniekpromotionele activiteiten te mogen bezoeken.

Aantal Wij Techniek promotionele activiteiten

Om te zorgen dat er meer partijen, altijd in samenwerking met een installatiebedrijf, kosteloos gebruik kunnen maken van de promotionele activiteiten van Wij Techniek, kan je maximaal 2 Techniekpromoties per dag reserveren. 

Aansprakelijkheid

Gebruik van de Techniekpromoties is voor de deelnemers geheel voor eigen risico. Wij Techniek accepteert op geen enkele manier aansprakelijkheid van deelnemers of derden.
De aanvrager vrijwaart Wij Techniek voor eventuele schade waarvoor Wij Techniek aansprakelijk wordt gesteld.