Alles is Techniekstand Noord: Praktisch kennismaken met techniek

Wil jij techniek op een praktische manier onder de aandacht brengen? Maak gebruik van de Alles is Techniekstand! In te zetten op open dagen, evenementen of een informatiedagen over techniek binnen bedrijven. Let op: de Alles is Techniekstand kan niet meer worden gereserveerd!

Scholieren doen mee met de Techniekstand op school
Iets voor jou? Aangeboden door Wij Techniek
  • Alles is Techniekstand voor op open dagen en informatiedagen
  • Leerzame uitdagingen en proefjes
  • Laat de veelzijdigheid en rol van techniek zien
  • Kosteloos te reserveren
Wat is de Alles is Techniekstand?

De Alles is Techniekstand bestaat uit een grote achterwand met zes losse werkbanken. Hier kunnen leerlingen technische experimenten en proefjes doen, zoals proefjes met zonne-energie, pijpsnijden, solderen of kraanrubbers vervangen. Of laat ze de leerzame uitdaging aangaan door een kluis proberen te kraken!

Voor wie is de Alles is Techniekstand?

De stand is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Voor welke gelegenheid kun je een Alles is Techniekstand reserveren?

De Alles is Techniekstand kan door scholen en bedrijven voor meerdere doeleinden en gelegenheden gebruikt worden. Bijvoorbeeld op informatiedagen over techniek voor jongeren, maar ook op open dagen kan de stand van toegevoegde waarde zijn. 

Reserveer de Alles is Techniekstand kosteloos in jouw regio

Wil je de Alles is Techniekstand inzetten voor het Zuiden van het land? Lees hier meer over het programma en de voorwaarden voor de Alles is Techniekstand Zuid.

Reserveer de Alles is Techniekstand Noord

Wij Techniek stopt met techniekpromotie voor het basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. Dat betekent dat de techniekstand niet meer gereserveerd kan worden. Wij geven wel nog invulling aan reeds gemaakte reserveringen (als de coronamaatregelen dit toelaten). De techniekstand blijft wel tot 1 april 2022 op aanvraag beschikbaar voor bij Wij Techniek aangesloten werkgevers, scholen die participeren in Sterk Techniek Onderwijs en waar Wij Techniek co-financier is. Mail hiervoor naar techniekpromoties@wij-techiek.nl met vermelding van organisatie, gewenste datum en doelgroep. Wij Techniek beoordeelt of inzet mogelijk is en stuurt een formulier naar de aanvrager. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier maken wij de aanvraag definitief. Voor andere techniekpromoties, zie Platform Talent voor Technologie: www.ptvt.nl

Selecteer datum en tijd
Vul je gegevens in en/of de gegevens van een bij Wij Techniek aangesloten organisatie
Verstuur je reservering
activityform.selectdate
Niet beschikbaar Beschikbaar