vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een van de vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Het vmbo combineert theorie en praktijk en bereidt leerlingen vooral voor op een mbo-opleiding.

Grip krijgen - Leidingevende legt werking bedieningspaneel uit aan nieuwe medewerker

vmbo

Op het vmbo zitten leerlingen tussen 12 en 16 jaar. Ongeveer 50% tot 60% van alle kinderen in Nederland gaan naar het vmbo. Klik hier voor een schematisch overzicht van het Nederlandse onderwijsveld.

Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee jaar noemen we de onderbouw. Dan krijgt iedereen dezelfde vakken. In de bovenbouw zijn er leerwegen en profielen. Deze bepalen welke vakken een leerling krijgt.

Leerlingen met een technische aanleg en/of affiniteit kiezen vaak voor één van deze profielen:

  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  • Mobiliteit en Transport (M&T)

Het vmbo is voor de technische installatiebranche de kweekvijver voor toekomstige vakmensen. Vmbo-ers kunnen na hun opleiding kiezen voor een technische vervolgopleiding op het mbo.

Installatie verbindt 

Ben jij als vmbo-docent verantwoordelijk voor de borging van techniek in het lesprogramma? En wil je meer weten over de technische installatiebranche, de beroepen in deze branche en de mogelijke opleidingen? Bekijk dan deze video/presentatie.

Go vmbo

Op deze website vind je informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. Welk niveau of leerweg en welke vmbo-school passen het beste?

Lees meer over de profielen, de vakken en de mogelijkheden na het vmbo. Laat leerlingen uit groep 8 zelf op onderzoek uitgaan met de Go VMBO game. Met de game leren basisschoolleerlingen spelenderwijs hoe het voortgezet onderwijs en het vmbo in elkaar zitten. Zo kunnen ze zich goed voorbereiden op de stap naar de middelbare school!

Rijksoverheid: Hoe zit het vmbo in elkaar?

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms kunnen leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo.