Producten, diensten en ondersteuning voor het onderwijs

Werk je in het vmbo-onderwijs en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Wij denken graag mee over hoe het techniekonderwijs en aandacht voor techniek de plek krijgt die het verdient. Landelijk en regionaal bieden we mogelijkheden, producten en diensten die daar een bijdrage aan leveren.

Grip krijgen - Leidingevende legt werking bedieningspaneel uit aan nieuwe medewerker

Lesbrief Hoe maak je een ruimte duurzaam?

De lesbrief ‘Hoe maak je een ruimte duurzaam?’ bevat praktische opdrachten die direct in het leslokaal kunnen worden toegepast. Als docent bepaal je zelf waar de nadruk van de opdrachten ligt, hoe uitgebreid je je leerlingen eraan laat werken en (dus) hoeveel tijd je aan de onderdelen besteedt.

Techniekpromotie primair onderwijs en onderbouw voorgezet onderwijs

Wij Techniek vindt het belangrijk dat er binnen zowel het primair onderwijs als de onderbouw van het voorgezet onderwijs ruimte is voor techniek en promotie van werken en leren in de techniek in de volle breedte.

Platform Talent voor Technologie ondersteunt mede in opdracht van Wij Techniek aandacht voor techniek in het onderwijs. Met name via de programma's Jet-Net/Technet.

Jet-Net/Technet

Dit is een groot landelijk netwerk waarbinnen bedrijven en scholen samenwerken om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding, zodat een antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen van de toekomst. 

Techniekpromotie bovenbouw vmbo

Wij Techniek faciliteert leerlingen en docenten in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs die meer willen weten over werken in de installatiebranche en de routes daar naartoe.

Installatie verbindt alles!

Er ligt een enorme klus klaar voor de leerlingen in de toekomst. Maar er ligt ook een belangrijke uitdaging voor de scholen vandaag. Want hoe gaan we zo’n brede en diverse richting eenvoudig overbrengen aan leerlingen? Dat is precies waar de “Installatie verbindt alles” campagne mee gaat helpen. Kijk hier hoe we docenten en leerlingen kunnen ondersteunen. Klik hier voor techniekpromotie in het algemeen, onder andere voor tips over hoe je meer meiden bij de techniek betrekt.

Keuzevakken Produceren, Installeren en Energie (PIE-Installatietechniek)

Door het volgen van keuzevakken kunnen leerlingen zich verdiepen, verbreden of oriënteren op hun toekomstige beroep en/of opleiding. Wij Techniek stimuleert de inzet van een aantal keuzevakken en heeft daarvoor leermiddelen laten ontwikkelen. De keuzevakken zijn afgestemd op vmbo PIE en geschikt voor doorlopende leerlijnen. 

Voor meer informatie en beschikbaarheid leermiddelen, zie onder andere Techniek Plaza of het Consortium Beroepsonderwijs

Ondersteuningsmogelijkheden

Wij Techniek biedt ondersteuning op diverse terreinen.

Subsidie invoer keuzevak koudetechniek

Sinds 2016/2017 heeft de NVKL in samenwerking met en met ondersteuning van Wij Techniek een complete lesmethode ontwikkeld voor het vmbo keuzevak koudetechniek.

De invoer van dit keuzevak vergt extra investeringen die niet altijd vanuit de reguliere onderwijsbekostiging gerealiseerd kan worden. Mede daarom is er een (gelimiteerde) subsidiemogelijkheid.

Informatiepunt geïntegreerde en doorlopende leerroutes

Wij Techniek ondersteunt het initiëren van geïntegreerde en/of doorlopende leerroutes vmbo-installatietechniek.

Hybride Techniekopleiders

Iedereen weet het: je leert het beste in de praktijk en van praktijkmensen. Wij Techniek stimuleert en faciliteert de inzet van hybride techniekopleiders in de klas; ook in het vmbo.

Praktijkopdrachten

Binnenkort vind je hier praktijkopdrachten die Wij Techniek samen met onderwijspartners heeft ontwikkeld. Deze kun je downloaden en gebruiken. En overweeg vooral ook om hierbij samen te werken met een installatiebedrijf.

Wil jij als docent, mentor of onderwijsprofessional meiden wijzen op een toekomst in de techniek? Bekijk dan onze praktijkwijzer