Samenwerken

Wij Techniek werkt met verschillende partners in het vmbo samen om zoveel mogelijk leerlingen kennis te laten maken met de carrièremogelijkheden in de technische installatiebranche èn om er voor te zorgen dat leerlingen die een technisch profiel hebben gekozen goed installatietechnisch onderwijs krijgen.

Grip krijgen - Leidingevende legt werking bedieningspaneel uit aan nieuwe medewerker

Partners in het vmbo

Met onderstaande partners heeft Wij Techniek een structurele samenwerking:

Platform PIE

Wij Techniek is ondersteunend partner van het Platform PIE (Produceren, Installeren en Energie) om de beroepspraktijk zo dicht mogelijk bij de leerling te brengen. Daarnaast wordt samenwerking met het regionale bedrijfsleven gestimuleerd.
Wij Techniek maakt deel uit van de coördinatiecommissie van Platform PIE.
Er zijn circa 180 vmbo-scholen aangesloten bij Platform PIE. Jaarlijks kiezen bijna 5.000 leerlingen voor dit profiel.

Samenwerken met een PIE-school of een installatiebedrijf? Stuur een mail naar Wij Techniek.

Platform vmbo Dienstverlening & Producten (Platform D&P)

Wij Techniek is ontwikkelpartner van Platform D&P. Er wordt samengewerkt om leerlingen kennis te laten maken met de rol van techniek en technologie in de samenleving. En met de belangrijkste maatschappelijke thema’s op voor een toekomstbestendige leefomgeving, de bijdrage daaraan en de carrières die de installatiebranche daarbij biedt.

Er zijn circa 170 vmbo-scholen aangesloten bij Platform D&P. Jaarlijks kiezen circa 17.000 leerlingen voor dit profiel.

D&P heeft lesbrieven ontwikkeld waarin kunnen zien welke arbeidsgebieden er zijn. Meer informatie hierover vind je in deze flyer.

Onder Producten en Diensten vind je voorbeelden van gezamenlijk ontwikkelde lesopdrachten die aansluiten van het curriculum van D&P.

Samenwerken met een D&P-school of een installatiebedrijf? Stuur een mail naar Wij Techniek. Dan brengen wij je in contact.

Platform Talent voor Technologie (PTvT)

Platform Talent voor Technologie zet zich in om alle jongeren in het onderwijs (met name in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs) en hun talenten voor technologie en ict te laten ontdekken door het opdoen van positieve ervaringen hiermee. Zodat meer jongeren gaan kiezen voor technologie en ict.

PTvT is een publiek-private samenwerking waarbinnen de kennis en ervaring van TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en TecWijzer is gebundeld.

Wij Techniek is een van de ondersteunende partners van PTvT.

Bèta Challange Programma scholen (BCP-scholen)

Het Bèta Challenge programma richt zich met ruim 45 BCP-scholen op de praktisch ingestelde leerling in het huidige mavo (GL/TL) en havo-segment. Leerlingen gaan in samenwerking met lokale installatiebedrijven aan de slag met algemene vaardigheden en de oriëntatie op opleidingen en beroepen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met lokale installatiebedrijven.

Wij Techniek is ondersteunend partner van het Bèta Challange consortium en neemt deel aan de adviesraad.

Samenwerken met een BCP-school of een installatiebedrijf? Stuur een mail naar Wij Techniek. Dan brengen wij je in contact.

Pilotscholen nieuwe leerweg

In 2024 zijn de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Hier volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma en sluiten dat af.

Wij Techniek praat mee over de inrichting van de technisch georiënteerde praktijkgerichte programma’s (namens Techniek Nederland) en ondersteunt een aantal pilotscholen (praktijkgericht programma Techniek & Technologie)  met leerinhoud en samenwerking met lokale en regionale installatiebedrijven.

Ontwikkelde opdrachten zijn terug te vinden in de online omgeving van de pilotscholen T&T. Ook zijn ze hier op te vragen.

Pilotscholen die gericht aandacht willen geven aan installatietechniek en/of willen samenwerken met installatiebedrijven kunnen dat hier aangeven.

Sterk Techniekonderwijs (STO)

Vanaf 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. Doelstelling: werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief technisch onderwijs.

Wij Techniek is actief betrokken bij de uitvoer van ruim 40 regionale STO-plannen en is daar tevens co-financier. Onze regiomanagers en STO-adviseurs verbinden de regionale installatiebedrijven met het onderwijs. Klik hier voor een overzicht van de STO-regio's waar Wij Techniek bij betrokken is.