De Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR)

In de technische installatiebranche raak je nooit uitgeleerd. Wil je dat jouw medewerkers bijblijven in het vakgebied? Een nieuwe cursus volgen? Met de Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) kan dat. Lees er hier alles over.

Technisch medewerker maakt gebruik van de Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR)
  • Ontvang scholingstegoed
  • Geschikt voor elke scholingsactiviteit
  • Vraag de OSR direct aan na betaling
  • Eenvoudig te declareren

Wat houdt de Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) in?

Om ontwikkeling van medewerkers te stimuleren heeft Wij Techniek de Ontwikkelingsstimuleringsregeling, kortweg de OSR. Met deze regeling krijgt de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van een cursus, opleiding of training die bijdraagt aan het versterken van vakmanschap. 

Op welk tegemoetkomingsbedrag kun je als bedrijf een beroep doen?

Met de OSR beschikt een bedrijf over  een saldo, opgebouwd uit een basisbedrag van € 800,- per bedrijf plus € 130,- keer het aantal medewerkers. De werkgever ontvangt een tegemoetkoming na betaling van de volledige factuur voor de kosten van een scholingsactiviteit. 

Welke scholingsactiviteiten komen in aanmerking voor de OSR?

Alle cursussen of trainingen kunnen worden gevolgd die bijdragen aan het vakmanschap van jouw medewerkers. Dit kan een beroepsinhoudelijke cursus zijn, bijvoorbeeld leren hoe je nieuwe waterpompen installeert. Of een training gericht op persoonlijke competenties, bijvoorbeeld het leren coachen van jonge collega’s. 

Alles is mogelijk, zo lang een medewerker zijn scholingsactiviteit afstemt met de werkgever, omdat deze de subsidie moet aanvragen. Alleen de verplichte cursussen VCA, BHV en EHBO zijn uitgesloten.

Bekijk hier het aanbod met interessante cursussen.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de OSR?

Houd rekening met de volgende voorwaarden bij het aanvragen van de OSR:

  1. Het bedrijf moet aangesloten zijn bij Wij Techniek.
  2. De medewerker om wie het gaat is in loondienst.
  3. De keuze voor de scholing is gezamenlijk bepaald door werkgever en medewerker.
  4. De scholing is al betaald.
  5. De tegemoetkoming vanuit de OSR geldt alleen voor werkelijk gemaakte kosten, excl. BTW.
  6. De declaratie kan tot uiterlijk 1 maart van het jaar nadat de scholing is gevolgd worden ingediend.

Zie voor meer informatie het OSR-Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR).

Disclaimer Belastingdienst

In het kader van de loonheffingen is het van belang om er rekening mee te houden dat werkgevers niet zomaar alle studies, opleidingen en cursussen onbelast kunnen vergoeden of verstrekken aan hun werknemers. Lees de disclaimer van de Belastingdienst hier.