Handleiding voor een succesvolle snuffelstage in techniek

Een snuffelstage is dé manier om meiden kennis te laten maken met techniek. Lees hier je hoe je een succesvolle snuffelstage organiseert.

Succesvolle snuffelstage - Jongeren krijgen uitleg bij bedrijf

Handleiding voor een succesvolle snuffelstage

Een snuffelstage is dé manier om meiden kennis te laten maken met technische beroepen en technische vakvrouwen. Benieuwd hoe je met succes een snuffelstage organiseert? In deze handleiding vind je:

 1. de aanpak van de snuffelstage
 2. een checklist voor de selectie van een geschikt bedrijf
 3. een instructie voor leerlingen
 4. een instructie voor bedrijven en vakvrouwen
 5. een voorbeeldprogramma

1. Aanpak Snuffelstage

Doel snuffelstage

 • Meiden kennis laten maken met werkzaamheden en beroepen in de techniek.
 • Vakvrouwen bij wie de meiden mogen meelopen kunnen als rolmodellen

Doelgroep: vmbo-meiden jaar 1 t/m 4. De meiden lopen per tweetal of drietal mee met een technische vakvrouw.

Organisatie snuffelstage

De stage bestaat uit drie delen:

1. Voorbereiding:
a. Selectie van bedrijf: Maak bij de selectie van bedrijven gebruik van de onderstaande checklist criteria genderbewuste bedrijven.
b. Leerlingen zoeken informatie op over het bedrijf waar ze mee gaan lopen en bereiden vragen voor die ze de vakvrouw stellen (zie ‘Instructie leerlingen’).

2. Stagedag: Meiden lopen een dag(deel) mee met een technische vakvrouw, indien mogelijk krijgen ze ook een opdracht in het bedrijf.

3. Evaluatie: leerlingen sluiten de stage af met een verslag of presentatie (afhankelijk van school).

Rol van de school

 • Selecteren van een geschikt bedrijf (zie ‘Checklist criteria genderbewuste bedrijven’) of hulp bieden.
 • Deel de Instructie voor leerlingen aan de meiden uit zodat zij goed voorbereid zijn.
 • Deel de Instructie voor bedrijf en vakvrouw en het voorbeeldprogramma met het stagebedrijf.
 • Leerlingen ondersteunen bij het aanvragen van verlof op school.
 • Indien nodig contact opnemen met ouders/verzorgers voor toestemming voor een bedrijfsbezoek.
 • Na afloop van de snuffelstage de stage evalueren. Idealiter met de leerlingen en met het bedrijf.

Tip: Maak de snuffelstage een vast onderdeel van je lesprogramma. De samenwerking binnen Sterk Techniekonderwijs (STO) biedt daar een ideale mogelijkheid voor.

Meer Meisjes In Techniek

2. Checklist criteria genderbewuste bedrijven

Om de snuffelstage een grotere kans van slagen te geven is het handig om een bedrijf te selecteren waar de meiden zich op hun plek voelen. Wanneer een bedrijf aan het merendeel van de criteria voldoet is het een geschikt bedrijf voor de stage.

Checklist

 • Het bedrijf heeft een positieve houding ten opzichte van het opleiden van vrouwen voor een beroep in techniek of ICT
 • Het bedrijf is bereid vrouwelijke studenten op te leiden en onderkent dat dit aandacht voor de begeleiding met zich meebrengt
 • Het bedrijf bevordert een vrouwvriendelijk klimaat; seksueel getinte opmerkingen, seksistisch taalgebruik en storende posters worden niet getolereerd
 • Er is begeleiding beschikbaar (bijvoorbeeld een vrouw in een technische functie)
 • Er werken al vrouwen in een technische functie
 • Er zijn adequate sanitaire voorzieningen
 • Er is werkkleding in verschillende maten beschikbaar
 • Machines en gereedschap zijn flexibel af te stellen voor verschillende lichaamsgroottes- en kracht.

Snuffelstage instructies

5 Voorbeeldprogramma snuffelstage
21319 201009 WIJ Tabellen Website Doc6b Voorbeeldprogramma Snuffelstage