Meiden werven voor techniek op het vmbo

Hoe werf je meiden voor techniek? Samenwerken tussen middelbare scholen en basisscholen is cruciaal. Lees hier hoe je te werk moet gaan.

Werven van meiden - Vrouw aan het werk in de installatietechniek

Bereiken en werven van meiden

Samenwerken met basisscholen is van groot belang als je meer meiden wilt interesseren voor techniek. Wat voor activiteiten kun je organiseren? En waar moet je op letten als je in het bijzonder meiden wilt bereiken?

Werving

 • Open dagen

Een open dag (of avond) is dé manier om basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor jullie school. Daarnaast biedt een open dag de ideale kans om meiden en hun ouders te interesseren voor de technische profielen (onder aan pagina).

Tips voor het werven van meiden:

 • Gebruik je foto’s of video’s tijdens de open dag? Laat dan zowel meiden als jongens zien op de beelden die je gebruikt.
 • Laat vrouwelijke docenten en leerlingen over de technische profielen vertellen.
 • Vertel welke vaardigheden handig zijn voor technische profielen, bijvoorbeeld creativiteit en kunnen communiceren. Benadruk dat je dit kunt leren.
 • Doe uiteenlopende proefjes en opdrachten, zodat je alle kinderen aanspreekt.
 • Zorg dat de technieklokalen er aantrekkelijk uitzien.
 • Vraag ouders hoe zij denken over techniek. Waarom vinden ze het wel of niet passen bij hun dochter? Bespreek de aannames die zij hebben over meiden en techniek en ga na of deze aannames kloppen. Lees ook over veelvoorkomende

  ‘mythes’ over meiden en techniek.

Organiseer apart een activiteit voor meiden

Naast de gewone open dag kun je als school ook een aparte ochtend of middag voor meiden van de basisschool organiseren. Zo kunnen zij kennismaken met techniek en de technische profielen. Het is aan te raden de activiteit ruim voor de gewone open dag te organiseren.

Het leren van nieuwe dingen op het gebied van techniek staat voorop. Je kunt er ook voor kiezen de activiteit speciaal voor meiden in groep 7 te organiseren – zodat ze vóór groep 8 al over techniek kunnen nadenken. Bekijk ter inspiratie een voorbeeld van een draaiboek.

Tips voor activiteiten

 • Zorg dat er tijdens activiteiten verschillende onderwerpen aan bod komen. Zo kan iedereen aansluiting vinden.
 • Wist je dat voor veel meiden de maatschappelijke bijdrage van techniek belangrijk is? Speel hierop in en laat ze bijvoorbeeld iets bedenken om mensen met een beperking te helpen in hun dagelijks leven.
 • Maak je vrouwelijke leerlingen ambassadeur van de school en zet ze in op open dagen.
 • Sluit aan bij een ouderavond

Vaak organiseren basisscholen ouderavonden om ouders te informeren over de stap naar de middelbare school. Kijk eens of je kunt aansluiten bij zulke avonden, vraag of je materiaal mag aanleveren of stel voor om gezamenlijk invulling aan de ouderavond te geven.

Tips voor ouderavonden:

 • Geef een breed beeld van techniek en de mogelijkheden die techniek biedt.
 • Ga in gesprek met ouders over hoe zij denken over techniek. Waarom vinden ze techniek juist wel of juist niet passen bij hun dochter? Bespreek de aannames die zij hebben over meiden en techniek en ga na of deze aannames kloppen. Lees ook over veelvoorkomende ‘mythes’ over meiden en techniek.
 • Kijk eens op kies vmbo voor informatie over een goede invulling van een ouderavond.
Meisjes in techniek

Werk samen met basisscholen rondom wetenschap en techniek

Als vmbo heb je basisscholen wat te bieden: vakkennis, faciliteiten en een netwerk van bedrijven en vervolgonderwijs. Dat is interessant voor basisscholen die meer aandacht willen besteden aan wetenschap en techniek. Door samen te werken met basisscholen, leren zij jullie school en de mogelijkheden op het gebied van techniek beter kennen.

Tips:

 • Neem als eerste contact op met de directeur. Soms is er iemand speciaal verantwoordelijk voor wetenschap en techniek (W&T) of voor de overstap naar het voortgezet onderwijs.
 • Maak altijd kennis met de leerkrachten van groep 8. Hij of zij adviseert de kinderen en hun ouders en is hun eerste aanspreekpunt.
 • Overweeg om je verantwoordelijken van basisscholen uit de buurt uit te nodigen voor een rondleiding. Vraag wat je voor ze kunt betekenen op het gebied van wetenschap en techniek en laat zien wat jullie bieden. Ze krijgen dan een idee bij je school wat helpt hen bij het adviseren van kinderen en hun ouders. Bespreek ook het belang om meiden te interesseren voor techniek.
 • Verzin niet alles zelf. Misschien heeft de basisschool zelf ook ideeën over hoe je de interesse van ‘hun’ meiden kunt wekken.

Technische profielen op het vmbo

Lees meer over de profielen op het vmbo op www.govmbo.nl