Naar aanleiding van de herziening van de mbo-kwalificatiedossiers binnen de opleidingsclusters werktuigkundige- en elektrotechnische installaties zijn de landelijke adviezen voor regioprofielen en bijbehorende BPV-instrumenten ontwikkeld. Dit zijn adviesdocumenten waarin de globale leerdoelen vanuit een kwalificatiedossier worden vertaald naar de minimale kennis, vaardigheden en beroepshouding die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen.

Vier functies

Hiermee heeft een landelijk advies voor een regioprofiel vier functies:

  • Het vormt de basis voor de uiteindelijke regioprofielen
  • Het geeft inzicht in de inhoud van een mbo-opleiding
  • Het biedt handvatten om het curriculum van een mbo-opleiding vorm te geven
  • Het is een handreiking in hoe een mbo-opleiding optimaal kan aansluiten op de arbeidsmarkt door in te spelen op de energietransitie, digitalisering en de toename aan gevraagde soft skills

 

De BPV-instrumenten richten zich op het ontwikkelingsgericht beoordelen van de aankomende beroepsbeoefenaar op het terrein van de vaardigheden en beroepshouding in zijn of haar beroepspraktijkvorming. Hiermee helpen de BPV-instrumenten bij het begeleiden van de studenten. 

 

Adviezen voor werktuigkundige en elektrotechnische installaties

De afgelopen maanden hebben twee vakgroepen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs uit elke Wij Techniek regio hard gewerkt aan het realiseren van de landelijke adviezen voor regioprofielen en de bijbehorende BPV-instrumenten. Dit heeft geleid tot heldere adviesdocumenten die het onderwijs en bedrijfsleven handvatten geven voor het vormgeven van de opleidingstrajecten en het begeleiden van de toekomstige vakmensen. Het gaat hierbij specifiek om landelijke adviezen voor regioprofielen en BPV-begeleidingsinstrumenten voor de volgende crebo’s:

 

Werktuigkundige installaties

25350 Monteur werktuigkundige installaties

25834 Eerste monteur utiliteit

25835 Eerste monteur woning

 

Elektrotechnische Installaties

25737 Monteur elektrotechnische installaties

25736 Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

25735 Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

25738 Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen

25739 Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

 

Deze producten worden beschikbaar gesteld voor de Wij Techniek regio’s Noordwest, Noord, Gelderland-Overijssel, Zuidwest en Zuid. Hierbij krijgt elke regio de mogelijkheid om wanneer nodig de producten inhoudelijk regionaal in te kleuren. 

Lever een bijdrage voor crebo 25898 Technicus Engineering

In 2023 worden er mogelijk ook landelijke adviezen voor regioprofielen en BPV-instrumenten ontwikkeld voor de elektrotechnische en werktuigkundige invulling van het crebo 25898 Technicus Engineering. Wil u als bedrijf of onderwijsinstelling een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze producten? Neem dan contact op met Hans Haring, Projectmanager Onderwijs Wij Techniek: [email protected]

 

Bekijk de landelijke adviezen voor regioprofielen hier. Binnenkort kunt u hier ook de BPV-instrumenten en de regionale uitwerking van de landelijke advies regioprofielen vinden en downloaden. Tot die tijd zijn ook de oude regioprofielen beschikbaar.