Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (STIP)

De technische installatiebranche is hard op zoek naar nieuwe vakmensen. Daarom stimuleren wij installatiebedrijven om praktijkplaatsen voor leerling-werknemers te realiseren en hierbij zorg te dragen voor goede begeleiding. Alle reden om met het praktijkbegeleiden aan de slag te (blijven) gaan!

STIP - Praktijkopleider legt gebruik van technische installatie uit

Wat houdt de Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (STIP) in?

Met de STIP ontvang je als bedrijf een financiële tegemoetkoming voor het begeleiden van technische én niet-technische leerling-werknemers. 

Naast het bieden van een financiële tegemoetkoming voor bedrijven ondersteunen wij via de STIP ook praktijkopleiders bij het professioneel begeleiden van leerling-werknemers. 

Op welk tegemoetkomingsbedrag kan je een beroep doen?

Voor het begeleiden van medewerkers die een duale beroepsopleiding volgen en een diploma in het reguliere beroepsonderwijs (mbo of hbo) halen. Kunnen installatiebedrijven een STIP-tegemoetkoming van 650 euro per 6 maanden per leerling-werknemer aanvragen (na iedere 6 maanden wordt 650 euro uitgekeerd).

Let op: met ingang van 1 januari 2023 wordt de indientermijn van een STIP-aanvraag 6 maanden, gerekend vanaf de startdatum van de BPV. Aanvragen die niet tijdig worden ingediend, worden niet meer in behandeling nemen  genomen.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de STIP?

Een aantal voorwaarden op een rijtje:

  1. De STIP kan worden aangevraagd door leer- en opleidingsbedrijven die erkend zijn door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en vallen onder de cao voor het technisch installatiebedrijf.
  2. De leerling-werknemer staat gedurende het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft ingeschreven voor een beroepsopleiding (technisch of niet-technisch) die opleidt voor een kwalificatie die is opgenomen in de centrale registers.
  3. Het onderwijsprogramma van de beroepsopleiding omvat tenminste 400 klokuren per half studiejaar, waarvan meer dan 50% plaatsvindt in de beroepspraktijkvorming.
  4. De leerling-werknemer heeft voor tenminste 15 uur per week een aanstelling bij een leerbedrijf.
  5. De werkgever beschikt over een urenregistratie van de leerling-werknemer en een urenregistratie waaruit de begeleiding van de leerling-werknemer door een praktijkopleider blijkt.
  6. De werkgever en de praktijkopleider geven Wij Techniek toestemming om de praktijkopleider te informeren over ontwikkelingsmogelijkheden.

Kijk hier voor het complete overzicht van de STIP-voorwaarden en het volledige (per 1 januari 2023) Reglement Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (STIP)

  • Voor begeleiding van leerling-medewerkers
  • Kies ook voor ondersteuning bij begeleiding
  • Eenvoudig aan te vragen