Installatiebranche en mantelzorg

Vanwege de veranderingen in de zorg, het langer thuis blijven wonen van ouderen, de toenemende vergrijzing en het opschuiven van de pensioenleeftijd combineren steeds meer mensen een betaalde baan met zorg voor een naaste.

Installatiebranche en mantelzorg - medewerkers kijken samen naar workload

Werk-privé balans? Denk ook aan mantelzorg

Steeds meer mensen combineren werk met mantelzorg: zorg voor een hulpbehoevend familielid, vriend of buur. Zorgtaken zijn voor veel medewerkers prima te combineren met hun baan. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Deze medewerkers lopen risico op overbelasting, ziekte en uitval voor langere tijd. Uit onderzoek van Wij Techniek blijkt dat 16% van de psychosociale klachten worden veroorzaakt door mantelzorgtaken. Lees in deze factsheet de specifieke feiten over de combinatie van werk en mantelzorg in de installatiebranche.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

De balans houden is voor medewerkers met mantelzorgtaken vaak een uitdaging. Dit vraagt om afstemming tussen werkgever en medewerker, maar ook tussen collega's onderling. Als werkgever kan je dit expliciet agenderen. Bewustwording, aandacht, begrip en het bespreekbaar maken, loont. Bedrijven die samen met hun medewerkers naar oplossingen zoeken, ervaren minder verzuim en verloop en juist meer vitaliteit, loyaliteit en tevredenheid op de werkvloer. 

Bekijk hier het online programma 'Werk en Mantelzorg? Wat vraagt dat van leiderschap?'.

Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap

Als werkgever kun je actief werk maken van mantelzorg in je organisatie en daarmee de bespreekbaarheid vergroten. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen, in gesprek te gaan met leidinggevenden en medewerkers. Ook kun je informatie ontvangen wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn als er sprake is van mantelzorg in je organisatie. Lees verder bij Wat kun je doen?

Bekijk hieronder de video van De Groot Installatietechniek, een mantelzorgvriendelijke werkgever in onze branche.

"Wij zijn een mantelzorgvriendelijk bedrijf, daarom kan mantelzorg ook een gespreksonderwerp zijn in onze sollicitatieprocedure. Dit geeft vaak mooie en waardevolle gesprekken, waardoor medewerkers een lagere drempel ervaren om over hun mantelzorgtaken te praten. Daardoor ontstaat minder stress en is de werk-privé balans makkelijker op orde." - Angelique Nijhof, directeur Nijhof Installatietechniek

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg voor hulpbehoevende familieleden, vrienden of buren. Het gaat om langdurige, onbetaalde en niet vrijwillige zorg die je als mantelzorger verleent. Niet iedere medewerker erkend zich als mantelzorger, je bent ouder, broer, of partner van de verzorgde. Het is vanzelfsprekend om zorg te verlenen. Wat maakt mantelzorg anders dan gewone zorg? En wat gebeurt er na de periode van mantelzorg? Waar een medewerker met mantelzorgtaken allemaal mee te maken krijgt, zie je in deze infographic.

Wat kan jij doen?

Laat je informeren over de impact van mantelzorg in jouw bedrijf en wat de mogelijkheden zijn jouw medewerkers te ondersteunen/faciliteren. Maak mantelzorg bespreekbaar. Je kunt als bedrijf op verschillende manieren werk maken van mantelzorg: 

 • Gratis Online Kennisgesprek voor directie en HRM professionals.
  De combinatie van werk en mantelzorg is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid en de werk- privébalans. Dit vormt een nieuwe uitdaging voor werkgevers en medewerkers. Er is veel mogelijk om de risico’s als gevolg van mantelzorg te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te houden. Maak daarom gebruik van het gratis online kennisgesprek.
 • Werk&Mantelzorg Monitor
  Het aantal werkende mantelzorgers wordt vaak flink onderschat. Breng dit in beeld met de Werk&Mantelzorg Monitor. Je krijgt bovendien inzicht hoe de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer ervaren wordt. 
 • Online workshops voor leidinggevenden en medewerkers
  Bevorder de bewustwording en deskundigheid over werk en mantelzorg. Wanneer is er sprake van mantelzorg, hoe bespreek ik mantelzorg en wat is er voor hulp en ondersteuning bij mantelzorg op het werk en thuis? Lees meer.
 • Landelijke Campagne van de Rijksoverheid ‘Deel je zorg’
  Als werkgever kun je meehelpen om bewustwording te realiseren. Doe mee met de campagne ‘Deel je zorg.’ Het ministerie van VWS stimuleert met de campagne mantelzorgers om over hun zorgen te praten of hulp te zoeken. Vanaf 10 november, de Dag van de Mantelzorg start de landelijke campagne rondom werkende mantelzorgers. Je vindt hier campagnetips voor jou als werkgever.

Dit valt op

Feiten

Meer weten?

Bedrijven die meer willen weten kunnen contact opnemen met Heidi Sprekelmeyer van Jong en Veer; [email protected] 0548-546 493. Voor een aantal bedrijven is binnen het project Mantelzorg Metaal &Techniek een financiële bijdrage beschikbaar. Het project ‘Mantelzorg raakt alle werkgevers én werknemers’ is een initiatief van Wij Techniek, Techniek Nederland, CNV vakmensen, FNV, Stichting Werk en Mantelzorg en Jong en Veer.