Installatiebranche en mantelzorg

Vanwege de veranderingen in de zorg, het langer thuis blijven wonen van ouderen, de toenemende vergrijzing en het opschuiven van de pensioenleeftijd combineren steeds meer mensen een betaalde baan met zorg voor een naaste.

Twee mannen werken samen op kantoor | Wij Techniek

Onderzoek

Steeds meer mensen combineren werk met mantelzorg: zorg voor een hulpbehoevend familielid, vriend of buur. Zorgtaken zijn voor veel medewerkers prima te combineren met hun baan. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Deze medewerkers lopen risico op overbelasting, ziekte en uitval voor langere tijd. Uit onderzoek van Wij Techniek blijkt dat 16% van de psychosociale klachten worden veroorzaakt door mantelzorgtaken. 

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

De balans houden is voor medewerkers met mantelzorgtaken vaak een uitdaging. Dit vraagt om afstemming tussen werkgever en medewerker, maar ook tussen collega's onderling. Als werkgever kan je dit expliciet agenderen. Bewustwording, aandacht, begrip en het bespreekbaar maken, loont. Bedrijven die samen met hun medewerkers naar oplossingen zoeken, ervaren minder verzuim en verloop en juist meer vitaliteit, loyaliteit en tevredenheid op de werkvloer. 

Werk&Mantelzorg

Werk&Mantelzorg ondersteunt al sinds 2009 werkgevers die mantelzorgvriendelijk willen gaan werken. Uit zowel de praktijk als uit de onderzoeksresultaten
blijkt dat bespreekbaarheid de belangrijkste voorwaarde is. Het is belangrijk dat beleid en regelingen bekend zijn en dat er een open cultuur waarin samen
wordt gezocht naar oplossingen.

Wij zijn een mantelzorgvriendelijk bedrijf, daarom kan mantelzorg ook een gespreksonderwerp zijn in onze sollicitatieprocedure. Dit geeft vaak mooie en waardevolle gesprekken, waardoor medewerkers een lagere drempel ervaren om over hun mantelzorgtaken te praten. Daardoor ontstaat minder stress en is de werk-privé balans makkelijker op orde. - Angelique Nijhof, directeur Nijhof Installatietechniek

Wat kan jij doen?

- Maak het thema bespreekbaar, vraag medewerkers actief naar mantelzorgtaken.

- Het aantal werkende mantelzorgers wordt vaak flink onderschat. Breng dit in beeld met de Werk&Mantelzorg Monitor. Je krijgt bovendien inzicht hoe de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer ervaren wordt. 

- Bevorder de deskundigheid bij HR, leidinggevende en medewerkers.

- Doe jaarlijks mee aan de Dag van de Mantelzorg (dit jaar op 10 november) door bijvoorbeeld medewerkers een attentie te geven. 

- Sluit aan bij de campagne van 'Deel je Zorg' van de Rijksoverheid. 

Dit valt op

Feiten

Meer weten?

Bedrijven die actief werk van mantelzorg willen maken, kunnen meedoen met het project Mantelzorg Metaal & Techniek. Voor een aantal bedrijven is een financiële bijdrage beschikbaar. Aanmelden, informatie en advies bij Jong en Veer: info@jongenveer.nl, telefoon 0548 - 546 493. Meer informatie is ook te vinden in de factsheet Installatiebranche en Mantelzorg.