Succesvolle zij-instroom op maat

Elk­ bedrijf­ heeft ­te ­maken ­met­ instroom­ van­ medewerkers. Hoe ondersteun ­je ­(nieuwe)­ vakmensen ­nu ­het ­best? Wij Techniek biedt ­je­ hiervoor ­een­ routekaart ­aan.­ Hiermee ­maak je de sluitende route die past bij de nieuwe medewerker(s).

Praktijkopleider legt technische installatie uit via tablet

Hoe­ werkt ­het?

In deze routekaart (A3 en A4) zie je het complete proces van instroom van de kandidaat. Het proces is opgedeeld in een aantal stappen. Deze stappen helpen je voor ieder thema een instroomplan te maken.

Je bepaalt zelf welke onderdelen voor jouw organisatie en voor jouw vacature van belang zijn. Per stap wijs je een verantwoordelijke aan. Je kan bepalen wat je zelf doet en waar je extra hulp nodig hebt (en van wie). Door het proces te evalueren, kan je steeds verder optimaliseren voor jouw organisatie.

Valt een kandidaat gedurende het proces af, maar is deze wel gemotiveerd voor de installatietechniek? Bied dan een alternatief of verwijs de kandidaat door naar het Wij Techniek TeamWork Servicepunt. Wij Techniek kan de kandidaat helpen aan een passend vervolg in de installatietechniek.

Hulp­ of­ advies ­nodig?

Wij Techniek TeamWork Servicepunt helpt je graag verder met gratis gericht advies. Je bereikt ons via [email protected] ­of ­0800­-­6061.

teamwork

teamwork

 

 

Leidraad 1.1
Instroomplan

Leidraad 1.2
Functieomschrijving en jobcarving

teamwork

teamwork

Leidraad 2.1
Vacaturetekst

Leidraad 2.2
Referral recruitment

Leidraad 2.3
Arbeidsbemiddeling

Leidraad 2.4
E-mailreacties, online media en SEO-tips

Leidraad 2.5
Talent vinden en boeien

Leidraad 2.6
Loopbaanplanner

teamwork

teamwork

 

Leidraad 2.7
Selectie-Interviewtechnieken

Leidraad 2.8
Meeloopdag

Leidraad 2.9
Arbeidsvoorwaarden

teamwork

teamwork

 

 

Leidraad 3.1
Opleiden

teamwork

teamwork

 

Leidraad 3.2
Afdeling voorbereiden

Leidraad 3.3
Inwerken en begeleiden

teamwork

teamwork

 

 

Leidraad 3.1
Opleiden

teamwork

teamwork

 

 

Leidraad 4.1
Exit-interviews