Werkconferentie Toekomstbehendig Opleiden in de Techniek

PHOTO 2023 05 26 14 33 07

Techniek Nederland en Wij Techniek organiseerden op 14 april 2023 de Werkconferentie Toekomstbehendig Opleiden in de Techniek. We bespraken met alle opleidingspartners de ontwikkelingen in de installatietechniek en versterkten de samenwerking met het mbo en hbo. Daarvoor waren de uitkomsten van de toekomstverkenning CONNECT2030 een belangrijk uitgangspunt.

Succesvolle eerste werkconferentie

We kijken terug op een succesvolle eerste werkconferentie 'Toekomstbehendig opleiden in de techniek', die plaatsvond op 14 april 2023 bij het prachtige NewTechPark in Apeldoorn. Met de aanwezigheid van bijna 100 vertegenwoordigers uit het (beroeps)onderwijs, de technische sector en andere relevante partners, hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt in het bevorderen van samenwerking in de regio en het verkennen van de ontwikkelingen binnen de technische sector en het borgen daarvan in het beroepsonderwijs.

Plenaire sprekers

Doekle Terpstra lichtte de omvang van de uitdagingen aan waar we voor staan. Hij benadrukte het belang van gezamenlijke inspanningen en samenwerking binnen de gehele beroepskolom om deze uitdagingen effectief aan te pakken; op zowel landelijk als op regionaal niveau.

Tijdens de conferentie werd ook het rapport 'Connect 2030' toegelicht door Theo Ockhuijsen. Dit rapport beschrijft essentiële aspecten met betrekking tot het human capital vraagstuk en belicht de gebieden waar de sector en onderwijsinstellingen gezamenlijk aandacht aan moeten besteden. Klik hier voor de presentatie.

Het belang van de samenwerking voor de installatietechniek werd toegelicht door Judith van Heeswijk. De branche verandert enorm en leven lang ontwikkelen wordt belangrijker. Daar hebben we elkaar voor nodig.

PHOTO 2023 05 26 14 37 54

Interactieve werksessies

In vier interactieve werksessies zijn we dieper ingegaan op verschillende onderwerpen:

  • Connect 2030
  • Mogelijkheden om de instroom in de sector te vergroten
  • Het belang van Leven Lang Ontwikkelen
  • De wijze om kennis te borgen

Opbrengstenkaarten

Tijdens de dag kregen de aanwezigen de gelegenheid om opbrengstenkaarten in te vullen, waarop ze acties konden benoemen die in de regio kunnen worden ondernomen en welke middelen en samenwerkingsverbanden daarvoor nodig zijn. Deze opbrengstenkaarten vormen waardevolle input voor het opstellen van een concreet doe-agenda in de regio. De 5 belangrijkste opbrengsten zijn:

  1. workshop Connect 2030 voor docenten
  2. certificering van modules: waar heeft het werkveld behoefte aan
  3. inzetten professionele begeleiding van zij instromers in de 1e twee jaar
  4. kansrijk opleiden in de regio
  5. aansluiting HBO op de bestaande regionale overlegstructuur

Het vervolg

Vanwege het succes van deze eerste editie, zullen we in 2024 opnieuw een werkconferentie organiseren. Tijdens die werkconferentie gaan we evalueren wat we tot nu toe hebben bereikt en wat we nog meer of anders kunnen doen om die doelen te realiseren.

In de komende periode bespreken we de opbrengsten van de conferentie in de regio en bepalen gezamenlijk welke acties prioriteit krijgen.

Nieuwsbrief Onderwijs

Wil je meer weten over de laatste ontwikkelingen in de technische sector en hoe jij daaraan kunt bijdragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de regiomanager van Wij Techniek/Techniek Nederland en blijf op de hoogte door je aan te melden voor de Nieuwsbrief Onderwijs van Wij Techniek