Werkconferentie Toekomstbehendig Opleiden in de Techniek

Werkconferentie

Techniek Nederland en Wij Techniek organiseren op 14 april 2023 de Werkconferentie Toekomstbehendig Opleiden in de Techniek. We bespreken met alle opleidingspartners de ontwikkelingen in de installatietechniek en versterken de samenwerking met het mbo en hbo. Daarvoor zijn de uitkomsten van de toekomstverkenning CONNECT2030 een belangrijk uitgangspunt.

Locatie en tijd

Locatie:
NewTechPark, Vlijtseweg 148, 7317 AK Apeldoorn

Wanneer:
Vrijdag 14 april 2023
09.30 tot 13.30 uur (inclusief netwerklunch)

Aanmelden tot en met 6 april 2023

Voorlopig programma

Vanaf 09.30 uur: Inloop met koffie/thee
10.00 uur: Welkom door dagvoorzitter en Jacob Brobbel (manager NewTechpark)
10.15 uur: Opening door Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland)
10.30 uur: Presentatie Techniek Nederland:

  • Wat zijn de algemene ontwikkelingen in de installatiebranche?
  • Hoe komen we tot die ontwikkelingen en wat doen we ermee?
  • Hoe zien wij de samenwerking?
  • Welke spelers zijn er al actie in deze samenwerking (bv. initieel onderwijs, bedrijfsscholen, opleidingsbedrijven)
  • Aanvalsplan Techniek
  • Borgen van het proces van samenwerking: hoe gaan we gezamenlijk onderwijsinterventies ontwikkelen?

11.10 uur: Pitch co-creatie mbo
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Thematische werksessies, keuze uit:

  • Toekomst van de installatietechniek: Relevante ontwikkelingen die invloed hebben op de installatiebranche worden toegelicht en geduid. Wat betekenen de thema's uit CONNECT2030 voor jouw onderwijsinstelling?
  • Instroom: hoe kunnen we elkaar versterken op behoud en verhogen van instroom? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Wie en wat hebben we daarvoor nodig?
  • Hoe zien we de samenwerking? Hierbij onder meer aandacht voor hybride techniekopleiders, organiseren van het onderwijs, flexibilisering en Leven Lang Ontwikkelen.
  • Borgen van samenwerking en kennis: Welke interventies zijn nodig om een gezamenlijk kennismanagement te borgen?

12.35 uur: Plenaire terugkoppeling
12.50 uur: Netwerklunch
13.30 uur: Einde werkconferentie