1000ste ontwikkelingsvergoeding van Gelders Vakmanschap uitgereikt

Vrijdag 18 december heeft gedeputeerde Peter Kerris de 1000ste ontwikkelingsvergoeding van Gelders Vakmanschap uitgereikt. Met steun van provincie Gelderland kunnen vakmensen trainingen volgen om zich door te ontwikkelen in een snel veranderende sector.

Uitreiking 1
5 jan, 2021

De 1000ste vergoeding werd overhandigd aan Rick Zwagerman, werkzaam bij Berendsen van Geemen in Arnhem. Hij zet de vergoeding in voor zijn opleiding Bouwmanagement, die hij volgt bij KOB/Revabo in Oosterbeek.

Eind 2019 is het actieplan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap 2.0’ gelanceerd door de vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO-en HBO-onderwijs en de provincie Gelderland. Met als doel het stimuleren van leven lang ontwikkelen in de techniek. De corona-pandemie zet dit onder druk. Geannuleerde orders, minder werk voor medewerkers en legere agenda’s zorgen ervoor dat werkgevers minder aandacht hebben voor leven lang ontwikkelen. Door corona is het accent van het actieplan tijdelijk verlegd naar vergoedingen voor ontwikkelingsdagen. Projectleider Haske van Aken: “Hierop is massaal gereageerd door ondernemers. Sinds 1 juni zijn de 1.000 gereserveerde vergoedingen vergeven, ruimschoots voor de deadline van 1 januari 2021.”

Blijven ontwikkelen in de coronacrisis

De partners in Gelders Vakmanschap vinden het belangrijk dat werknemers in de technische branche blijven ontwikkelen. Automatisering, robotisering, digitalisering en andere vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op. Dit vraagt van werknemers dat zij flexibel zijn, zodat zij andere kennis, vaardigheden en competenties leren. Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Door corona dreigt scholing en opleiding voor veel bedrijven op de achtergrond te raken, terwijl dat nu hard nodig is. Met de opleidingsvergoedingen stimuleren we technisch talent om zich te blijven ontwikkelen, waardoor ze wendbaarder en weerbaarder worden. Dat vinden wij belangrijk. Juist in deze tijd.’

Snel omschakelen naar ontwikkelingstrajecten in de techniek

Door de impact van corona is het actieplan 2.0 alert gewijzigd en kwamen snel 1.000 vergoedingen beschikbaar in Gelderland. Robert-Jan de Vries van het O&O-fonds Wij Techniek is zeer enthousiast over de ingezette koerswijziging. “Met de ontwikkelingsdagen haken bedrijven voor hun werknemers snel en gericht aan op hun ontwikkelingstraject in de techniek. Vooral toekomstgericht scholen is nu belangrijker dan ooit. Immers, deze sector transformeert in sneltreinvaart. De snelle realisatie van dit initiatief werd mogelijk gemaakt door onze stevige netwerkstructuur. We bewezen hierdoor flexibel te kunnen anticiperen op een nieuw ontstane situatie.”

Vergroten wendbaarheid in veeleisende tijden

Met de ontwikkelingsdagen focussen werknemers op het vergroten van hun wendbaarheid in veeleisende tijden, leren zij wat nú nodig is, en leren zij zich in één moeite door aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid en marktuitdagingen die zich nu voor de technieksector in rap tempo ontwikkelen. Per werknemer worden maximaal 5 dagen vergoed, met per dag een maximale vergoeding van 175 euro. Kortom, een royale 875 euro in totaal kwam per werknemer beschikbaar voor ontwikkelingsdagen. Per werkgever mochten maximaal 5 van dit soort dagen worden aangevraagd. Haske: “Uiteraard voerden de adviseurs van Gelders Vakmanschap een inhoudelijke toets uit op de relevantie van de met de vergoedingen aangevraagde trainingen.”

Verdeling branches

De 1.000 vergoedingen voor opleidingsdagen vonden vanaf 1 juni grif hun weg naar diverse branches: alle beschikbare vergoedingen zijn inmiddels vergeven, ruimschoots voor de sluiting op 1 januari 2021. Om precies te zijn: 246 voor Bouw & Infra, 407 voor Installatie, 335 voor Metaal en 12 voor de Mobiliteitsbranche. Toine Straatman van de Koninklijke Metaalunie is blij met de betrokkenheid van de lokale MKB-ers. “Wat hierbij hielp, is de goed vindbare en eenvoudig toegankelijke website van Gelders Vakmanschap waarop belangstellenden laagdrempelig hun aanvraag konden indienen.”

Accent op praktijkgerichte trainingen

Opvallend is dat de vergoedingen door de ontvangende techniekwerkgevers vooral voor praktisch gerichte trainingen bij gerenommeerde opleidingsinstituten werden ingezet. Zoals trainingen op het vlak van communicatie, leidinggeven, maar ook het aan kunnen haken bij de energietransitie op het gebied van warmtepompen en meer. Trainingen die coronaproof op de werkvloer plaatsvonden.

Blijvende inzet op verbindingsgesprekken

Ondanks corona proberen de verbindingscoaches van Gelders Vakmanschap het contact met 400 kleine MBK-bedrijven zonder HR te onderhouden. Bedoeld om de leercultuur, ondanks de uitdagende situatie, te blijven stimuleren. Of via coronaproof bezoeken van de werkplekken of via digitale meetings met Zoom, Teams en meer. Haske van Aken: “Op dit moment vinden er per week nog steeds ongeveer 15 van dit soort verbindingsgesprekken plaats op het thema leercultuur binnen MKB-bedrijven zonder HR. Op dit traject blijft Gelders Vakmanschap gericht inzetten.”

Meer informatie

Benieuwd naar de activiteiten van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap? Kijk dan op www.geldersvakmanschap.nl voor meer informatie.