Berichtgeving cao

Er is nog geen nieuwe cao Metaal & Techniek. Dat betekent dat Wij Techniek per 1 januari 2022 geen heffingsbijdrage meer ontvangt. Zonder deze inkomsten kunnen wij geen uitgaven doen en dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Al onze activiteiten komen hierdoor voorlopig op een laag pitje te staan. Lees meer onder 'Nieuws'. Zodra er nieuwe data bekend zijn, zie je dat hier.

Man werkt in de techniek (1)