Diversiteit op de werkvloer

Ben je benieuwd wat diversiteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Ontdek waarom diversiteit op jouw bedrijfsagenda moet staan en hoe je het aanpakt.

Diversiteit in de techniek: Vrouwelijke technische medewerker controleert installatie op tablet

Diversiteit en inclusiviteit

Wat verstaan we onder diversiteit? En wat betekent inclusiviteit? Diversiteit staat voor alle verschillen tussen mensen. Zichtbare, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit. Maar ook onzichtbare, zoals nationaliteit, religie, gezondheid, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, talent en werkstijl. 

Inclusiviteit betekent het insluiten van die verschillen. Inclusiviteit zorgt voor een werkcultuur waarin iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar talenten en vaardigheden te ontwikkelen en waarin diversiteit waardevol is. 

Waarom diversiteit in het bedrijf? 

Uit onderzoek blijkt dat afdelingen en bedrijven waar veel verschillende mensen samenwerken beter presteren. Dit moet wel goed worden begeleid. Geen enkel succesvol elftal bestaat uit alleen maar aanvallers of verdedigers en een coach zorgt ervoor dat het team het beste uit zichzelf haalt. 

Uit onderzoek blijkt dat afdelingen en bedrijven waar veel verschillende mensen samenwerken beter presteren.

Over het algemeen zijn de teams creatiever en hebben ze een groter probleemoplossend vermogen, met innovatiekracht als resultaat. Jouw bedrijf kan beter antwoord geven op de vragen van morgen, waardoor je voor blijft op concurrentie. Ook spreekt diversiteit van medewerkers een brede groep klanten aan. Jouw bedrijf is immers een afspiegeling van de samenleving. Dat roept vertrouwen op dat je goed kunt inspelen op de vragen en wensen van de klant. 

Daarnaast zijn er tal van voordelen voor het bedrijf zelf. Diversiteit zorgt voor verrijking binnen de teams, een open sfeer, verhoogde motivatie en duurzame inzetbaarheid. Als laatste trekt het nieuw talent aan. Een inclusieve werkgever is immers erg aantrekkelijk, omdat sollicitanten weten dat hun talenten daar goed benut worden. Dit proces moet goed worden begeleid.

Vier doelgroepen

Techniek is er voor iedereen die een uitdagende loopbaan zoekt. De installatiebranche bestaat uit ruim 130.000 vakmensen met passie en talent. Met zoveel mensen zou je een hoge diversiteit verwachten. Toch zijn mannen oververtegenwoordigd. Vier doelgroepen verdienen extra aandacht binnen het diversiteitsvraagstuk:

  • vrouwen,
  • ouderen,
  • mensen met een andere culturele achtergrond,
  • mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Zij hebben moeite om de weg naar de technische installatiebranche te vinden. En dat terwijl ze van grote meerwaarde kunnen zijn. Zo kunnen oudere medewerkers veel van hun kennis en ervaring delen met jongeren. Vrouwen in de techniek kunnen bijdragen aan hogere klanttevredenheid en innovatie. Mensen met een andere culturele achtergrond zorgen voor meer begrip, culturele diversiteit en daardoor ook een link met meer klantengroepen. En ook mensen met een beperking voegen bijvoorbeeld doorzettingsvermogen en arbeidsethos toe aan het bedrijf.

Aan de slag met diversiteit in jouw bedrijf

Ben je op zoek naar informatie hoe je inclusief leiderschap toont, waarmee je onder andere awareness creëert voor diversiteit op de werkvloer? Na de vier uur durende workshop Inclusief leiderschap ben jij in staat om diversiteit optimaal te benutten en te bevorderen. 

Meer informatie en contact

Meer weten over de workshops of gewoon wat vrijblijvende informatie inwinnen over diversiteit en inclusie? Jouw regiomanager vertelt je er graag meer over, dus neem vooral contact met hem of haar op.

Noord Nederland & Gelderland/Overijssel
Midden Nederland & Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid Nederland