Diversiteit op de werkvloer

Ben je benieuwd wat diversiteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Ontdek waarom diversiteit op jouw bedrijfsagenda moet staan en hoe je het aanpakt..

Diversiteit op de werkvloer- Vrouwelijke technische medewerker met lichte tint controleert installatie

Test jouw bedrijf

Uit onderzoek blijkt dat afdelingen en bedrijven waar veel verschillende mensen samenwerken beter presteren. Dit moet wel goed worden begeleid. Geen enkel succesvol elftal bestaat uit alleen maar aanvallers of verdedigers en een coach zorgt ervoor dat het team het beste uit zichzelf haalt.

Diversiteit en inclusiviteit

Wat betekent diversiteit? En wat verstaan we onder inclusiviteit? Diversiteit staat voor alle verschillen tussen mensen. Zichtbare, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit. Maar ook onzichtbare, zoals nationaliteit, religie, gezondheid, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, talent en werkstijl. 

Inclusiviteit betekent het insluiten van die verschillen. Inclusiviteit zorgt voor een werkcultuur waarin iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar talenten en vaardigheden te ontwikkelen en waarin diversiteit waardevol is. 

Voordelen van diversiteit op de werkvloer

Uit onderzoek blijkt dat afdelingen en bedrijven waar veel verschillende mensen samenwerken beter presteren. Dit moet wel goed worden begeleid. Geen enkel succesvol elftal bestaat uit alleen maar aanvallers of verdedigers en een coach zorgt ervoor dat het team het beste uit zichzelf haalt. 

Over het algemeen zijn de teams creatiever en hebben ze een groter probleemoplossend vermogen, met innovatiekracht als resultaat. Jouw bedrijf kan beter antwoord geven op de vragen van morgen, waardoor je voor blijft op concurrentie. Ook spreekt diversiteit van medewerkers een brede groep klanten aan. Jouw bedrijf is immers een afspiegeling van de samenleving. Dat roept vertrouwen op dat je goed kunt inspelen op de vragen en wensen van de klant. 

Daarnaast zijn er tal van voordelen voor het bedrijf zelf. Diversiteit zorgt voor verrijking binnen de teams, een open sfeer, verhoogde motivatie en duurzame inzetbaarheid. Als laatste trekt het nieuw talent aan. Een inclusieve werkgever is immers erg aantrekkelijk, omdat sollicitanten weten dat hun talenten daar goed benut worden. Dit proces moet goed worden begeleid.

Uit onderzoek blijkt dat afdelingen en bedrijven waar veel verschillende mensen samenwerken beter presteren.

Vijf doelgroepen in diversiteit

Techniek is er voor iedereen die een uitdagende loopbaan zoekt. De installatiebranche bestaat uit ruim 130.000 vakmensen met passie en talent. Met zoveel mensen zou je een hoge diversiteit verwachten. Toch zijn mannen oververtegenwoordigd. Vijf doelgroepen verdienen extra aandacht binnen het diversiteitsvraagstuk:

  • vrouwen
  • ouderen
  • mensen met een andere culturele achtergrond
  • mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt
  • mensen uit de LHBTIQA+ groep

Zij hebben moeite om de weg naar de technische installatiebranche te vinden. En dat terwijl ze van grote meerwaarde kunnen zijn. Zo kunnen oudere medewerkers veel van hun kennis en ervaring delen met jongeren. Vrouwen in de techniek kunnen bijdragen aan hogere klanttevredenheid en innovatie. Lees hier de tips om vrouwen en meiden te werven en te behouden. Mensen met een andere culturele achtergrond zorgen voor meer begrip, culturele diversiteit en daardoor ook een link met meer klantengroepen. En ook mensen met een beperking voegen bijvoorbeeld doorzettingsvermogen en arbeidsethos toe aan het bedrijf.

Aan de slag met diversiteit in jouw bedrijf

Ben je op zoek naar informatie hoe je inclusief leiderschap toont, waarmee je onder andere awareness creëert voor diversiteit op de werkvloer? Na de vier uur durende workshop Inclusief leiderschap ben jij in staat om diversiteit optimaal te benutten en te bevorderen. 

Inclusief werkgeven doe je zo!

Werkgevers staan te springen om nieuwe medewerkers. Steeds meer ondernemers ontdekken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waardevolle collega’s kunnen zijn. Om hen te helpen hier succesvol in te zijn is de praktische gids ‘Inclusief werkgeven doe je zo!’ opgesteld. In de gids ‘Inclusief werkgeven doe je zo!’ vind je tips en praktische checklists voor werkgevers die willen investeren om duurzaam te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Routekaart gelijke kansen

Deze routekaart is opgesteld om werkgevers te ondersteunen bij het realiseren van gelijke kansen binnen hun organisatie. De processtappen van de routekaart zijn geformuleerd op basis van de ervaringen van werkgevers en gevuld met voorbeelden en kennis van o.a. SER Diversiteit in Bedrijf, Op naar de 125.000 banen, Kennisplatform Inclusief Samenleven, Vluchtelingenwerk en Diversiteit op de Werkvloer. Bekijk hier de routekaart gelijke kansen.

Exitgesprekken leveren belangrijke inzichten

Als een medewerker de organisatie verlaat is dat vaak een verlies voor de organisatie. Maar je kunt wel je voordeel doen door een goed exitgesprek te houden. Daarmee krijg je belangrijke inzichten voor de organisatie en het diversiteitsbeleid. Bekijk daarom deze praktische handreiking van de Universiteit van Utrecht, SER, Stichting InclusieNL en de Goldschmeding Foundation.

Techniek Inclusief Award

Zet jouw bedrijf in de spotlight met een Techniek Inclusief Award. Hoe divers in inclusief is jouw bedrijf? Techniek Nederland, de SER diversiteit in bedrijf en Wij Techniek zoeken en delen inspirerende praktijkvoorbeelden die diversiteit en inclusie in de installatiebranche vergroten.

Kijk hier voor meer informatie over de Techniek Inclusief Award

Tips om discriminatie te voorkomen

Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft mkb’ers met een divers personeelsbestand gevraagd hoe zij werken aan het voorkomen van discriminatie en het bevorderen van diversiteit. Ook heeft KIS wetenschappelijke onderzoeken bestudeerd en verzameld. Het hele onderzoek vind je op kis.nl. Hiernaast vind je de belangrijkste tips voor het mkb.

Meer informatie en contact

Meer weten over de workshops of gewoon wat vrijblijvende informatie inwinnen over diversiteit en inclusie? Jouw regiomanager vertelt je er graag meer over, dus neem vooral contact met hem of haar op.

Oost-Nederland
Noordwest-Nederland
Zuidwest-Nederland
Zuidoost-Nederland
Noord-Nederland