Goed onderwijs dient belang bedrijfsleven en vakmensen

Sinds het voorjaar van 2019 is Hans Haring projectmanager onderwijs bij (nu) Wij Techniek. Hans ziet in zijn werk het vertegenwoordigen van de belangen van de technische installatiebranche én die van het onderwijs, samenkomen.

Scan Inclusief lesgeven - Meisje met gele helm en hoofddoek staat lachend voor mechanische machine
12 mei, 2020

In beide werelden is Hans goed thuis, met zowel een achtergrond in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Eén van de doelen die hij voor zichzelf ziet weggelegd is leerlingen en studenten laten zien dat ze in de technische installatiebranche een geweldig carrièreperspectief hebben. “Iedere leerling op de lagere of middelbare school moet eigenlijk hebben nagedacht over een baan in onze prachtige branche.”

Onderwijs neemt bij Wij Techniek een prominente plek in. Het is belangrijk om de belangen van de installatiebranche te borgen in het onderwijs, vertelt Hans. “We dienen vanuit Wij Techniek zowel de belangen van werkgevers als werknemers. Daarom moeten we het onderwijs op allerlei mogelijke manieren met hen verbinden en de vakmensen binnen de bedrijven stimuleren om door te leren, bij te scholen. Een leven lang.”

Twee speerpunten heeft Wij Techniek binnen het onderwijs: meer instroom van leerlingen naar de (vervolg)opleidingen installatietechniek en naar onze branche en een kwalitatief goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Om te beginnen dus meer instroom. Hans: “We weten dat we nu en in de toekomst veel meer mensen in de installatietechniek nodig hebben. Daarvoor moeten we dus een veel groter aantal leerlingen interesseren voor onze branche. Al in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs werken we samen met andere partijen om werken en leren in de techniek aantrekkelijk te maken. Vanaf de bovenbouw richten we onze interventies specifieker op de carrièrekansen in onze branche.”

Daarnaast is dus de kwaliteit van het onderwijs speerpunt. Hans: “Als leerlingen kiezen voor een technische opleiding, moeten ze het beste onderwijs krijgen, dat goed aansluit op de wensen en ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.” Op mbo en hbo worden leerlingen voor de praktijk in onze branche opgeleid, vertelt hij. Ook het vmbo-onderwijs is belangrijk. Wij Techniek werkt dan ook graag mee aan de uitvoering van de regioplannen sterk techniekonderwijs (STO). Een belangrijke ontwikkeling zijn de doorlopende leerlijnen, vertelt Hans, waarin kansen liggen om de twee speerpunten te versterken. “Wij Techniek stelt onder meer een servicedocument op met do’s en dont’s en hoe we het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen ondersteunen.”

Veel meer dan voorheen is ook op havo en vwo het besef doorgedrongen dat techniek een sleutelrol speelt in het werkveld van de toekomst. “Toekomstgericht onderwijs betekent zicht bieden op de banen van de toekomst die bijdragen aan een duurzame samenleving. De energietransitie, van het gas los; je krijgt een andere rol, er ontstaan andere banen.

De installateur komt niet meer om de cv-ketel installeren, maar zorgt ervoor dat de temperatuur in huis altijd 19,5 graad is, met de juiste luchtvochtigheid. Je levert een dienst in plaats van alleen een product.” Het onderwijsveld anticipeert op deze ontwikkelingen. De technasiumscholen bijvoorbeeld, passen opdrachten hierop aan. Denk aan de Eureka!Cup wedstrijden, waar Wij Techniek als opdrachtgever optreedt.

Haring, ten slotte: “Het is een continu verbeterproces, dat we alleen maar samen kunnen doen: met de hele onderwijsketen, het bedrijfsleven en de sociale partners. Daarvoor maakt Wij Techniek zich sterk. Voor de vakmensen van de toekomst.”