Intersectorale samenwerking voor meer werkperspectief voor Nederland

Met het convenant Werkperspectief.NL hebben Wij Techniek en vijftien andere sectoren de handen ineengeslagen om te werken aan werkperspectief voor Nederland. Doel is om sectoren met grote tekorten te helpen aan instroom en om knelpunten aan te pakken.

Wij Techniek 452644153
20 okt, 2021

Gezamenlijk bieden de convenantpartners werkperspectief door het delen van kennis, middelen en initiatieven.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.werkperspectief.NL

Download hier het persbericht.