Koningin Máxima en techniek. Een hoopvolle combinatie!

Donderdag 10 september ontmoette onze directeur Sven Asijee onze koningin en de voorzitter van de SER Mariëtte Hamer bij Doornbos Equipment in Rotterdam. Naast Sven waren ook vertegenwoordigers van zowel het platform Talent voor Technologie als andere O & O fondsen aanwezig. De aanleiding? Het advies van het Nederlandse Comité voor ondernemerschap aan het kabinet naar aanleiding van de Coronacrisis.

Foto Koningin Máxima En Techniek. Een Hoopvolle Combinatie!
23 sep, 2020

Zij adviseerden een ‘Investeringspakket voor herstel en groei van het MKB’. Dat pakket bestaat uit tien maatregelen. Het gaat erom dat er meer aandacht is voor innovatie en groei met een ondernemende arbeidsmarkt.

Ook moeten ondernemers hulp krijgen bij een grotere productiviteitssprong. Omdat veel installatiebedrijven MKB bedrijven zijn willen wij actief meedenken en meewerken aan oplossingen en mogelijkheden. 

We bespraken onder andere het belang van zowel werkgevers als werknemers voor loopbaanontwikkeling en opleidingen. Onze gastvrouw, de directeur van Doornbos Equipment, heeft al langere tijd baat heeft bij het opleiden en begeleiden van vakmensen. Dat was voor alle genodigden goed te zien die middag.

Wat gebeurt er in de installatiepraktijk?

Besproken werd dat MKB installatiebedrijven dagelijks tegen allerhande grote problemen aanlopen. Onze branche geeft veel geld uit aan het werven van nieuwe mensen terwijl de meeste mensen die net zijn gestart binnen een jaar alweer stoppen. Dat is een groot knelpunt omdat er steeds meer werk op onze branche afkomt. Bovendien gaan de technologische ontwikkelingen steeds sneller en sneller. Daarom moeten we ons best doen om goede mensen te behouden en hen hogerop te helpen. Jonge starters verdienen een mooie loopbaan met goede vooruitzichten. Ook geïnteresseerde overstappers vanuit andere banen of sectoren waar de werkgelegenheid terugloopt willen we aan ons binden. Dat lukt alleen als werkgevers en werknemers samenwerken en bouwen aan een goede ontwikkelcultuur. Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag voor elkaar hebt. Daar hebben zowel werkgevers als werknemers goede hulp bij nodig.

Wat doet een O & O fonds voor het MKB?

Op de vraag hoe wij bedrijven helpen noemde Sven als voorbeeld wat onze branchecoaches dagelijks doen. ‘Zij bezoeken per jaar zo’n 2000 bedrijven in Nederland die we met praktische raad en daad bijstaan. Bedrijven kunnen hun problemen bespreken waarvoor we dan samen een oplossing vinden. Die problemen lopen sterk uiteen, variërend van omgaan met een hoge werkdruk en toch begeleiding bieden aan starters tot aan een kennistekort en pesten op de werkvloer.’

Een noodzaak voor bedrijven en consumenten.

Hoe sterker onze sector, hoe beter het is voor het algemene bedrijfsleven en de consument. Zij hebben onze kennis en kunde elke dag hard nodig. Dat was al zo, dat is nu zo en dat wordt enkel meer. Daarom helpen we ook met opleidingen die bijdragen aan de eisen van de toekomst. Installaties worden steeds complexer waarvoor vakmensen andere dingen moeten kunnen. 

Hoe nu verder?

We houden jullie op de hoogte van hoe dit advies verder wordt opgepakt door de regering. Daar waar we kunnen willen we invloed hebben om onze branche sterker en toekomstbestendiger te maken. We zien jullie mening, ideeën, ambities en vragen dan ook graag tegemoet. Heb je hulp nodig of wil je een afspraak maken met een branchecoach, laat dan ook vooral van je horen.

Tot slot, zouden Máxima en Mariette zelf handig zijn? 

Hebben jullie je ooit afgevraagd wie technischer zou zijn, onze koningin of Mariëtte Hamer? Wij nodigen hen van harte uit om dit tijdens een installatieopdracht met een augmented reality tool uit te vinden. Wie weet inspireren ze meer handige, technische vrouwen voor een loopbaan in de installatietechniek. Wij zijn benieuwd!

Fotografie: Koninklijk Huis