Regio Platform Wij Techniek zoekt leden uit de koudetechniek

Wij Techniek heeft een nieuwe naam. Het regionale branche platform Installatietechniek (RBPI) heet daarom vanaf half juni: Wij Techniek Regio Platform sociale partners. Het Regio Platform - actief in zes regio’s in Nederland - draagt actief bij aan het vooruithelpen van de installatiebranche, aldus Marcel Zegers hoofd regio Wij Techniek.

Technisch medewerkers aan de slag met teamontwikkeling

“We signaleren, verbinden en grijpen kansen aan binnen de opdracht die Wij techniek heeft. Dat betekent het stimuleren van vakmensen en bedrijven om zich blijvend te ontwikkelen. Om aan te sluiten bij de snelle veranderingen in de techniek en om kennis over te dragen. Ook te dragen we bij aan de verbetering en het up-to-date houden van het technisch onderwijs. Tot slot richten we ons op de arbeidsmarkt: hoe komen we aan voldoende en goed gekwalificeerde mensen en hoe voorkomen we uitstroom uit de branche”.

Oren en ogen

Wij Techniek kent een regionale aanpak. Het Regio Platform is verdeeld in zes regio’s en wordt aangestuurd door de regiomanagers. Van daaruit coördineert het Platform de bedrijfsbezoeken die Wij Techniek samen met de sociale partners aflegt in de regio. “We zijn de oren en ogen in de regio. Het voordeel van zo’n regionale aanpak is dat je beter in staat bent om in te spelen op wat er leeft. De leden voelen zich betrokken, het is dicht bij mijn bed in plaats van ver weg. Regionale vraagstukken vragen om een regionale aanpak volgens Zegers. Het scholenveld en het bedrijfsleven komen daardoor bij elkaar. Er is overleg met opleidingsbedrijven zoals GO-FLEX en IW Nederland om een soepele instroom van nieuw talent in de branche te realiseren. Opleidingscentrum GO˚ is vertegenwoordigd in het Wij Techniek Regio platform in Regio Zuid-Holland. Wij Techniek Regio Platforms is vertegenwoordigd in zogenaamde publiek private samenwerkingsverbanden (PPS). Hier werken regionale overheid, dus grotere gemeenten of provincies, samen met het bedrijfsleven.

Een brede vertegenwoordiging

Een Regio Platform bestaat uit leden van onze sociale partners. Van werknemerszijde zijn dat de CNV, de Unie en FNV.  De werkgeversorganisaties Techniek Nederland en NVKL dragen bedrijven voor waardoor er een goede vertegenwoordiging in de regio is. Een mix van grote bedrijven, middelgrote en kleine bedrijven, en ook diverse bedrijven. “Op dit moment missen we bedrijven van de NVKL (koudetechniek & Luchtbehandeling) en die horen er wel bij. Zij kunnen leden voordragen: voor alle zes regio’s is er een plek voor hen gereserveerd om mee te denken en bij te dragen”. Hiervoor kunnen bedrijven die vanuit NVKL de belangen in de koudetechniek willen vertegenwoordigen contact opnemen met Brenda Witzier, projectmanager Onderwijs en Arbeidsmarkt bij NVKL, [email protected], 06 - 27345933 of met Regiozaken Wij Techniek via [email protected], 0800 - 88 55 885 .

Koninklijk bezoek

Het Regio Platform komt gemiddeld 4 à 5 keer per jaar bij elkaar en fungeert als een soort denktank over kansen in de installatietechniek in de eigen regio. Bedrijven zitten er niet voor zichzelf maar voor hun achterban, om de branche te vertegenwoordigen en om regionaal het verschil te maken. Er wordt beleidsmatig gedacht maar wel gericht op de praktijk en op concrete doelen. “Zo hadden we laatst zelfs koninklijk bezoek in een van onze regionale publiek-private samenwerkingsverbanden: Koningin Maxima bezocht het Gelders Vakmanschap. Een kroon op ons werk” benadrukt Zegers.