Leve(n)lang Gelders Vakmanschap 2.0 van start

Het succesvolle actieplan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, dat in Gelderland heeft geleid tot 350 begeleidingstrajecten voor zij-instromers en 850 scholingsvouchers voor vakmensen in de techniek, krijgt een vervolg. Met de in 2018 en 2019 opgedane ervaringen wil het nieuwe actieplan nog meer partners verbinden en zich hierbij vooral richten op technische bedrijven in het MKB.

Meld je aan voor de workshop ‘Kickstart voor nieuwkomers’
12 feb, 2020

Gelders Vakmanschap

Verbindingen versterken

Projectleider Haske van Aken is enthousiast over het door de provincie Gelderland en onder meer Koninklijke Metaalunie en OTIB vastgestelde plan: “In het nieuwe plan is een grote rol weggelegd voor de arbeidsmarktcoaches van het eerdere actieplan. Als verbindingscoaches brengen zij toekomstige en bestaande vakmensen direct in contact met passende scholingsmiddelen en bedrijven. Met deze opzet willen we het aantal matches tussen (zij-)instromers en doorstromers in de techniek vergroten.”

Meer focus op het MKB

Bij de uitvoering van het eerste actieplan kwam naar voren dat kleinere technische bedrijven de weg naar beschikbare opleidingsmiddelen niet altijd weten te vinden. Daarom krijgt het MKB in het nieuwe plan meer aandacht. Van Aken: “Ook hier gaan de verbindingscoaches een belangrijke rol spelen door zowel werkgevers als werknemers de weg te wijzen naar beschikbare middelen en instrumenten. Tegelijkertijd stimuleren we de ontwikkelingsmotivatie van bedrijven door deze te overtuigen van het belang van een goede leercultuur waarin vakmensen gemotiveerd aan het versterken van hun vakmanschap kunnen werken.”

Van elkaar leren

Een ander actiepunt in ‘Gelders Vakmanschap 2.0’ is het leren van de kennis en ervaring van alle aan  het actieplan deelnemende partijen. Van Aken: “Om dit te bewerkstellingen organiseren we ‘leren van elkaar’-sessies waarin we thema’s als een leven lang leren en het opbouwen van een leercultuur bespreken. Ook besteden we aandacht aan werknemersontwikkeling, onder meer door het MBO, in samenwerking met het HBO en private opleiders, te stimuleren een passend opleidingsaanbod te ontwikkelen.

Structurele inbedding 

Omdat (ook) het nieuwe actieplan een looptijd van een jaar heeft, oriënteert Van Aken zich nu al op de mogelijkheden voor een structurele inbedding van Gelders Vakmanschap op de langere termijn: “Wat ons hierbij kan helpen is de subsidieregeling Stimuleren Leercultuur In het MKB (SLIM), waarmee MKB-bedrijven middelen kunnen inzetten om hun leercultuur ook op termijn te verbeteren. Maar vanzelfsprekend ligt onze focus in de eerste plaats op het laten slagen van het nieuwe actieplan!”

Meer informatie

Benieuwd naar de activiteiten van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap? Kijk dan op www.geldersvakmanschap.nl voor meer informatie.