Sander Hartman van Hartman Installatie: “Met de Adviseur Ontwikkelcultuur maken we ons bedrijf toekomstklaar”

Hoe zorg je voor een positieve ontwikkelcultuur binnen je bedrijf? En wat levert het op? Sander Hartman is druk bezig om dat allemaal te ontdekken. Met een nieuwe visie en de ondersteuning van Wij Techniek maakt hij zijn bedrijf en team klaar voor de wereld van morgen.

Foto Hartman Installatie
14 feb, 2022

“De waan van de dag is de grootste belemmering om na te denken over de toekomst.”

Hartman Installatie heeft klanten en projecten door het hele land. Er is meer dan genoeg werk. Waarom hebben jullie de hulp van Wij Techniek ingeschakeld?

“Ik denk dat veel bedrijven onze situatie herkennen. De afgelopen tien jaar zijn we van 4 naar 45 medewerkers gegroeid. Alleen is de organisatiestructuur niet meegegroeid. We werken op dezelfde manier als vroeger. We hebben een platte organisatie. Medewerkers lopen gewoon bij ons binnen en iedereen heeft inspraak. Dat heeft veel voordelen, want we zijn flexibel en praktijkgericht. Maar het heeft ook nadelen. Soms ontbreekt het aan structuur en visie. We willen de laagdrempeligheid in onze organisatie behouden en dat koppelen aan meer duidelijkheid en zekerheid. Daarom hebben we vorig jaar een adviseur ontwikkelcultuur van Wij Techniek ingeschakeld.”

Wat doet een Adviseur Ontwikkelcultuur?

“De adviseur ontwikkelcultuur helpt ons om de volgende stap te zetten met ons bedrijf. We hebben zelf ideeën waar we naartoe willen met het bedrijf en met het team. Door de waan van de dag is het lastig om daar zelf een vorm en een richting aan te geven. Met ontwikkel- en coachingsgesprekken en praktische adviezen geeft hij structuur aan onze plannen.”

Hoe ziet het verandertraject er uit?

“Veranderen begint met een duidelijk doel. Samen met onze adviseur ontwikkelcultuur Karel Markx hebben we een missie, visie en strategie opgesteld. Daarvoor zijn we teruggegaan naar ons verleden. Wat zijn onze kernwaarden? Waarom kiezen klanten voor ons? Waarom zijn we gegroeid? Wij geloven in een comfortabele en duurzame leefomgeving voor iedereen. Wij staan voor excellente dienstverlening voor onze klanten. Wij willen bijdragen aan co2-reductie en duurzaamheid. En we willen investeren in de vakkennis die daarvoor nodig is.”

Wat is de meerwaarde van een duidelijke visie en een missie?

“Het geeft structuur aan alles wat we doen. Iedereen weet nu wie we zijn, waar we voor staan en waar we naartoe willen. Wijzelf, onze medewerkers en onze klanten.”

Hoe betrekken jullie medewerkers bij de veranderingen?

“Onze medewerkers zijn onmisbaar voor het uitvoeren van onze visie. Daarom hebben we het team vanaf de start betrokken bij het verandertraject. We willen iedereen enthousiast maken. Medewerkers kijken met een andere blik naar het bedrijf dan wij. Daarom luisteren we goed naar hun ervaringen, inzichten en verbeterpunten. ”

In de nieuwe visie geven jullie veel aandacht aan een ontwikkelcultuur en een leven lang leren. Waarom doen jullie dat?

“Ons bedrijf laten groeien kan alleen als ons team meegroeit. De invoering van onze nieuwe visie is een goed moment om ons P&O-beleid te vernieuwen. We zijn begonnen met ontwikkelgesprekken met medewerkers. Daar helpt Karel ons mee. Met individuele gesprekken brengen we de ontwikkelwensen van onze vakmensen in kaart. Vervolgens vertalen we hun wensen naar concrete trainingen en opleidingen.”

Jullie gaan zelfs aan de slag met een eigen bedrijfsschool. Waarom doen jullie dat?

“Dat heeft meerdere redenen. Ons bedrijf toekomstklaar maken betekent automatisch dat we onze vakmensen toekomstbestendig moeten maken. Het vinden en binden van technici is een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Niet alleen het werven van de juiste vakmensen, ook het behouden en gelukkig houden. Daarom zijn we bezig met het opzetten van een leerhuis en willen we op termijn een eigen bedrijfsschool. Met de Hartman Academy willen we zelf ervaren vakmensen, jonge vakmensen en leerlingen opleiden. We willen onze mensen de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen en te specialiseren. Dat vergroot het werkplezier en het zorgt ervoor dat onze kennis meegroeit met de veranderingen in ons vakgebied.”

Op dit moment zitten jullie midden in het verandertraject. Wat is volgens jou de belangrijkste meerwaarde van de Adviseur Ontwikkelcultuur?

“Als ik dat kort mag samenvatten: motiveren, inspireren en corrigeren. Karel heeft ons niet alleen op weg geholpen. Tijdens het traject houdt hij de vinger aan de pols. Hij neemt regelmatig contact met ons op, vraagt hoe het gaat en houdt ons scherp. Als we terug dreigen te vallen in de waan van de dag, dan houdt hij ons bij de les. We hebben tijdens het proces gemerkt dat er veel kennis en ervaring bij Wij Techniek zit. Karel kan vanuit de praktijk goed uitleggen hoe andere bedrijven dit oppakken, welke aanpak goed werkt, en wat het oplevert.”

Over andere bedrijven gesproken, zou je collega’s aanraden om met een Adviseur Ontwikkelcultuur te praten?

“Zeker. Het voelt best als een grote stap om externe hulp in te schakelen. Als ondernemer heb je toch het idee dat je alles zelf moet kunnen. Toch ben ik blij dat wij de stap hebben gezet. Tegen collega’s zou ik willen zeggen: ga gewoon eens in gesprek met Wij Techniek. Je steekt er altijd wat van op. Of neem rechtstreeks contact met mij op. Ik vertel graag ons verhaal vanuit de praktijk. Wij staan aan het begin van het verandertraject en we zien nu al de positieve uitwerking die het heeft op ons bedrijf. Dat gun ik anderen ook.”

Adviseur Ontwikkelcultuur: eerste hulp bij verandertrajecten
Hoe maak ik mijn bedrijf klaar voor de toekomst? Hoe zorg ik voor een positieve ontwikkelcultuur? Hoe investeer ik in mijn vakmensen? Het zijn allemaal vragen waar je in deze tijd als werkgever mee te maken krijgt. De Adviseur Ontwikkelcultuur van Wij Techniek helpt je op weg. Aan de hand van de bekende ‘huisjesbrochure’ met acht thema’s geeft de Adviseur Ontwikkelcultuur praktische tips voor het opzetten en invoeren van verandertrajecten in jouw bedrijf. Lees er alles over op de website van Wij Techniek: Bouw aan de toekomst, vernieuw je organisatie.