Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting, bijvoorbeeld sommige kantoren, meldkamers, winkels.

Rijndorp308
7 apr, 2020

Vraagbaak geopend

Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. De kennisorganisaties ISSO, Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld. Er is nu één vraagbaak waar u terecht kan met al uw technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Technische vragen over installaties en consequenties voor gebouwbeheer

De kennisorganisaties hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden. Dit team bestaat uit mensen vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap, met internationale afstemming. Uw vragen kunt u stellen via [email protected]. De helpdesk beantwoordt vragen van installateurs, technisch dienstverleners, gebouwbeheerders, adviseurs, ontwerpers en gebouweigenaren.

De veelgestelde vragen die binnen komen worden beantwoord en gebundeld tot “FAQ’s” die te vinden zijn op de websites van Wij Techniek, Techniek Nederland en online platform TVVL Connect. Hier is ook aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. Ook worden bijvoorbeeld aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, waar TVVL onderdeel van is, nader toegelicht.