Nooit eerder was de vraag naar technische vakmensen zo groot als nu. Maar de instroom in het technisch beroepsonderwijs daalt. Wat moet er gebeuren? Hoe moet in 2030 het samenspel tussen onderwijs en bedrijfsleven eruitzien om de uitdagingen aan te kunnen waar we als samenleving én als sector voor staan? Een blik in de toekomst.

Leren en werken zijn volledig geïntegreerd

De belangrijkste stap vooruit? In 2030 zien we leren en werken als één systeem. Specifieke vaardigheden ontwikkel je op school én op de werkvloer. Technische vakmensen zijn en blijven fit for the future. Daarnaast zijn we in het beroepsonderwijs overgestapt op maximale flexibiliteit: opleidingen op maat!

Leren in je eigen tempo

Schooljaren bestaat niet meer, in 2030. Studenten leren in hun eigen tempo. Dat is gelukt door het creëren van doorlopende leer- en ontwikkelpaden, van vmbo tot hbo. Hybride docenten zijn de norm geworden. Zij werken in de beroepspraktijk én ze staan voor de klas. Het beroepsonderwijs én de bijscholing zijn daardoor altijd gebaseerd op de laatste stand van de techniek. 

Altijd blijven leren

De techniek ontwikkelt zich razendsnel; dat is in 2030 nog steeds zo. In onze sector vindt iedereen het dan ook heel normaal om je je leven lang te blijven ontwikkelen. Leerbegeleiders uit het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven spelen een cruciale rol. Zij ontwikkelen samen de (digitale) leer- en ontwikkelpaden. En ze bewaken de kwaliteit van het onderwijs.

Leren kan overal

In 2030 kun je op veel manieren onderwijs volgen. Op school, maar ook via cursussen en trainingen én in de beroepspraktijk. Diploma’s zijn belangrijk, maar ook wat werknemers tijdens hun loopbaan leren heeft een geregistreerde waarde. Er is een Kennis- en kunderegister voor technische vakmensen. Daarin zijn naast de diploma’s van het beroepsonderwijs certificaten en praktijkverklaringen te vinden. Met een combinatie van certificaten en verklaringen kun je diploma’s behalen. Het onderwijssysteem is aantrekkelijk en toegankelijk en het kan zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Samenwerken is essentieel

Terug naar 2023. Gezien de uitdagingen waar we voor staan, zijn alle ogen gericht op het technisch beroepsonderwijs. Maar ook ondernemers hebben een verantwoordelijkheid. In de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid moeten we flinke stappen gaan zetten. Als dat lukt, kunnen we vol vertrouwen op weg naar 2030.

Erna Luijendijk
Vakspecialist Scholing en Arbeidsmarkt bij Techniek Nederland