Keuzedelen Wij Techniek

Wij Techniek ontwikkelt mbo-keuzedelen op basis van de landelijke behoefte bij installatiebedrijven. MBO-scholen en opleidingsbedrijven kunnen betrokken worden bij deze ontwikkelingen. Voor de keuzedelen laat Wij Techniek ook lesmateriaal ontwikkelen om de mbo’s en installatiebedrijven in staat te stellen het keuzedeel goed uit te voeren. Hieronder vind je een overzicht van de keuzedelen die beschikbaar zijn.

Wij Techniek 507994072

Keuzedelen in het kader van functieverbreding

   

E voor W en W voor E

K0665 Basisvaardigheden Elektrotechnische installaties (E voor W)

Dit keuzedeel, ook wel E voor W genoemd, biedt de aankomend (eerste) monteur werktuigbouwkundige installaties de mogelijkheid om zich te verbreden op elektrotechnisch gebied. De beginnend beroepsbeoefenaar leert basisvaardigheden voor het veilig aanleggen van elektrotechnische installaties. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar vaktaal uit een aanpalend vakgebied, belangrijk voor de samenwerking bij verschillende vakdisciplines.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

K0667 Basisvaardigheden Werktuigkundige installaties (W voor E)

Dit keuzedeel, ook wel W voor E genoemd, biedt de aankomend (eerste) monteur elektrotechnische installaties de mogelijkheid om zich te verbreden op werktuigkundig gebied. Het gaat hier om basisvaardigheden voor werktuigbouwkundige installaties. De beginnend beroepsbeoefenaar leert basisvaardigheden voor het veilig aanleggen van werktuigkundige installaties. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar vaktaal uit een aanpalend vakgebied, belangrijk voor de samenwerking bij verschillende vakdisciplines.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

K0666 Basisvaardigheden Elektrotechnische installaties (E voor W)

Dit keuzedeel, ook wel E voor W genoemd, biedt de aankomend technicus werktuigbouwkundige installaties de mogelijkheid om zich te verbreden op elektrotechnisch gebied. Het gaat hier om basisvaardigheden voor elektrotechnische installaties. De beginnend beroepsbeoefenaar leert vaardigheden voor het veilig aanleggen, beproeven en testen van elektrotechnische installaties. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar vaktaal uit een aanpalend vakgebied, belangrijk voor de samenwerking bij verschillende vakdisciplines.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 4
 • 480 sbu
 • Ca. 40 tot 80 lesuren voor de theorie

K0668 Basisvaardigheden Werktuigkundige installaties (W voor E)

Dit keuzedeel, ook wel E voor W genoemd, biedt de aankomend technicus werktuigbouwkundige installaties de mogelijkheid om zich te verbreden op elektrotechnisch gebied. Het gaat hier om basisvaardigheden voor elektrotechnische installaties. De beginnend beroepsbeoefenaar leert vaardigheden voor het veilig aanleggen, beproeven en testen van werktuigkundige installaties. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar vaktaal uit een aanpalend vakgebied, belangrijk voor de samenwerking bij verschillende vakdisciplines. De communicatie met andere vakdisciplines wordt hierdoor effectiever en gemakkelijker.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 4
 • 480 sbu
 • Ca. 40 tot 80 lesuren voor de theorie

Grootkeukeninstallaties

K0952 Basisvaardigheden Grootkeukeninstallaties

Dit keuzedeel biedt de aankomend (eerste) monteur werktuigbouwkundige, elektrotechnische installaties of koude- en klimaatsystemen de mogelijkheid zich te verbreden naar het installeren van grootkeukeninstallaties. In dit keuzedeel worden basisvaardigheden geleerd voor het veilig installeren van apparatuur en installaties in professionele grootkeukens. Zijn werkzaamheden bestaan uit het plaatsen, monteren, installeren, testen en (het assisteren bij het) inbedrijf stellen van grootkeukens. Hij maakt gebruik van gangbare gereedschappen, meet en test apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij leert communiceren met collega’s uit andere vakgebieden.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

K0954 Basisvaardigheden Service & Onderhoud grootkeukeninstallaties

Dit keuzedeel biedt de aankomend (eerste) (service) monteur werktuigbouwkundige of werktuigkundige installaties de mogelijkheid zich te verbreden naar service en onderhoudswerkzaamheden aan grootkeukeninstallaties. De beginnend beroepsbeoefenaar leert basisvaardigheden voor het veilig onderhouden van apparatuur en installaties in professionele grootkeukens. Zijn werkzaamheden bestaan uit het beproeven, onderhouden en repareren van grootkeukens. Hij maakt gebruik van gangbare gereedschappen, meet en test apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij leert communiceren met collega’s uit andere vakgebieden.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

Stadswarmte

K1203 Basis stadswarmte

In dit keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden op over stadswarmte installaties. Het gaat om eenvoudige stadswarmte-installaties voor huizen, appartementen, flats en kleine bedrijfsinstallaties. Centraal staan de klantinstallaties in de vorm afleversets in de gebouwen. Ook de eenvoudige stadswarmtestations in het distributienetwerk vallen onder dit keuzedeel. Aan bod komen standaard metingen aan- en controles van deze installaties. Ook leert hij vakkundig en veilig componenten van deze installaties uit te wisselen.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://vakmanschapstadswarmte.nl

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

K1211 Specialisatie Stadswarmte

In dit keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden op over (complexe) stadswarmte installaties. Het gaat om stadswarmte-installaties voor huizen, appartementen, flats en bedrijfsinstallaties. Centraal staan daarbij de klantinstallaties, dat zijn de afleversets in de gebouwen. Ook de stadswarmtestations in het distributienetwerk en hoge temperatuur installaties vallen onder dit keuzedeel. Aan bod komen metingen aan en controles van deze installaties. Ook het zoeken en analyseren van storingen komt aan de orde. Bovendien leert hij vakkundig en veilig componenten van deze installaties uit te wisselen.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: In ontwikkeling, verschijnt op Vakmanschap Techniek.

 • Niveau 3 en 4
 • 480 sbu
 • Ca. 80 lesuren voor de theorie

ICT voor installatietechniek

K1381 Basisvaardigheden ICT voor Installatietechniek

In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor het leveren van netwerkgebonden installatietechnische oplossing zoals het verbinden van componenten met huisdomoticatoepassingen en gebouwbeheersystemen. De beginnend beroepsbeoefenaar leert hiervoor over netwerktechnologieën en communicatieprotocollen tussen computer en apparatuur voor huisdomotica en gebouwbeheersystemen. Ook leert de beginnend beroepsbeoefenaar componenten aan te sluiten en in te stellen voor het communiceren in een netwerk, rekening houdend met beveiligingsvoorschriften. Bovendien leert de beginnend beroepsbeoefenaar service te verlenen en onderhoud uit te voeren op componentniveau binnen huisdomoticatoepassingen en gebouwbeheersystemen.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: Onderzoek naar behoefte aan lesmateriaal wordt uitgevoerd. Hierna wordt besloten of er lesmateriaal wordt ontwikkeld.

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

K1382 Basisvaardigheden ICT voor Installatietechniek

In dit keuzedelen ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden om apparatuur, installaties en systemen te verbinden met huisdomoticatoepassingen en gebouwbeheersystemen. De beginnend beroepsbeoefenaar leert hiervoor over netwerktechnologieën en communicatieprotocollen tussen servers en apparatuur voor huisdomoticatoepassingen en gebouwbeheersystemen. Ook leert de beginnend beroepsbeoefenaar apparatuur, installaties en systemen aan te sluiten en in te stellen voor het communiceren in een netwerk, rekening houdend met beveiligingsvoorschriften. De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt kennis en vaardigheden om huisdomoticatoepassingen en gebouwbeheersystemen te configureren (in te richten), aan te passen, service aan te verlenen en onderhoud aan te plegen.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: Onderzoek naar behoefte aan lesmateriaal wordt uitgevoerd. Hierna wordt besloten of er lesmateriaal wordt ontwikkeld.

 • Niveau 4
 • 480 sbu
 • Ca. 80 lesuren voor de theorie

Keuzedelen in het kader van functieverdieping

   

Koolmonoxidepreventie gasverbrandingsinstallaties

K1253 Koolmonoxide bij gasverbrandingsinstallaties

Dit keuzedeel biedt de aankomend monteur, eerste monteur en technicus werktuigbouwkundige installaties de mogelijkheid om zich te dieper te bekwamen op het gebied van koolmonoxidepreventie bij gasverbrandingsinstallaties. Met dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar alert te zijn om koolmonoxide te voorkomen bij gasverbrandingsinstallaties. Hij leert de risico's voor de omgeving te herkennen voor wat betreft luchttoevoer en rookgasafvoer bij plaatsing van de gehele installatie. Daarnaast leert de beginnend beroepsbeoefenaar vakmatige handelingen veilig en verantwoord uit te voeren bij het inspecteren, onderhouden en testen van gasverbrandingsinstallaties en CO-melders.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 2, 3 en 4
 • 240 sbu
 • Ca. 20 tot 40 lesuren voor de theorie

Human skills

K1094 Human skills voor vakmensen in de installatiebranche

Dit keuzedeel biedt de aankomend (service)monteur, eerste (service)monteur werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties de mogelijkheid om zich te dieper te bekwamen op het gebied van human skills. De beginnend beroepsbeoefenaar leert de sociale vaardigheden en beroepshouding die passen bij een moderne medewerker in de sector techniek. Het keuzedeel bestaat uit het ontwikkelen van een proactieve en verantwoordelijke houding, het stimuleren van het probleemoplossend denken en het verhogen van zijn mediawijsheid binnen de beroepscontext. Ook leert hij zich klant- en servicegericht op te stellen, de klant te adviseren en te communiceren en samenwerken met collega’s binnen en buiten zijn eigen vakgebied.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.oZone.nl

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 20 tot 40 lesuren voor de theorie

K1095 Human skills voor vakmensen in de installatiebranche

Dit keuzedeel biedt de aankomend (service) technicus werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en technicus engineering de mogelijkheid om zich te dieper te bekwamen op het gebied van human skills. De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt de sociale vaardigheden en beroepshouding die passen bij een moderne werknemer in de sector techniek. De human skills bestaan uit het ontwikkelen van een proactieve en verantwoordelijke houding, het stimuleren van het probleemoplossend vermogen en het verhogen van zijn mediawijsheid in de beroepscontext. Ook leert hij zich service- en klantgericht op te stellen en de klant te adviseren. Bovendien leert hij te communiceren en samenwerken met collega’s binnen en buiten zijn eigen vakgebied met als doel het werk conform de kwaliteitseisen en de wensen van de klant uit te voeren. Tot slot ontwikkelt hij zijn coaching vaardigheden en leert hij bij te dragen aan een gezonde leercultuur binnen zijn (leer)bedrijf.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.oZone.nl

 • Niveau 4
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

Keuzedelen in het kader van functieverbreding en verdieping

   

Energietransitie en duurzaam installeren

K0798 Duurzaam vakmanschap Elektrotechnische installaties

Dit keuzedeel biedt de aankomend (eerste) (service) monteur elektrotechnische installaties de mogelijkheid om zich te verdiepen en te verbreden in duurzaam installeren. In dit keuzedeel ontwikkelen (aankomende) vakmensen op het gebied van elektrotechnische installaties praktische kennis en vaardigheden betreffende de technieken en softskills die nodig zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zij hebben nadat het keuzedeel gevolgd is voldoende basiskennis en ervaring om de benodigde technieken in goede samenwerking met andere vakdisciplines toe te passen. Ook zijn zij in staat om als ambassadeur hun collega’s en klanten te informeren en enthousiasmeren. Dit motiveert de deelnemers om binnen de eigen mogelijkheden van het beroep en in samenwerking met andere beroepen de samenleving van dienst te zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

K0799 Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties

Dit keuzedeel biedt de aankomend (eerste) (service) monteur werktuigkundige installaties de mogelijkheid om zich te verdiepen en te verbreden in duurzaam installeren. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar op het gebied van werktuigkundige installaties praktische kennis en vaardigheden betreffende de technieken en soft skills die nodig zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Nadat hij het keuzedeel heeft gevolgd heeft hij voldoende basiskennis en ervaring opgedaan om de benodigde technieken in goede samenwerking met andere vakdisciplines toe te passen. Ook is hij in staat om collega’s en klanten te informeren en bij hen belangstelling te wekken voor duurzaamheid in het beroep. Dit motiveert de deelnemers om binnen de eigen mogelijkheden van het beroep en in samenwerking met andere beroepen de samenleving van dienst te zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.techniekplaza.nl/keuzedelen/

 • Niveau 2 en 3
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

K0896 Duurzaam vakmanschap Elektrotechnische installaties

Dit keuzedeel biedt de aankomend (service) technicus elektrotechnische installaties en technicus engineering de mogelijkheid om zich te verdiepen en te verbreden in duurzaam installeren. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar op het gebied van elektrotechnische installaties praktische kennis en vaardigheden betreffende de technieken en/of soft skills die nodig zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.oZone.nl

 • Niveau 4
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie

K0897 Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties

Dit keuzedeel biedt de aankomend (service) technicus werktuigkundige installaties en technicus engineering de mogelijkheid om zich te verdiepen en te verbreden in duurzaam installeren. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar op het gebied van werktuigkundige installaties praktische kennis en vaardigheden betreffende de technieken en/of soft skills die nodig zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.oZone.nl

 • Niveau 4
 • 240 sbu
 • Ca. 40 tot 80 lesuren voor de theorie

Beveiliging management systemen

K1303 Configureren van beveiliging management systemen

De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt kennis en vaardigheden om beveiligingsapparatuur te verbinden met beveiligingsmanagementsystemen. Hij leert hiervoor netwerktechnologieën en communicatieprotocollen tussen computer en beveiligingsapparatuur configureren. Ook leert hij beveiligingsapparatuur aansluiten en instellen voor de communicatie in een computernetwerk met inachtneming van beveiligingsvoorschriften. Met dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar in staat service te verlenen en onderhoud te plegen aan beveiligingsmanagementsystemen.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://www.oZone.nl

 • Niveau 4
 • 480 sbu
 • Ca. 40 tot 80 lesuren voor de theorie

Waterzijdig inregelen

K1320 Waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties

De beginnend beroepsbeoefenaar leert door het volgen van dit keuzedeel zowel bestaande als nieuw op te leveren verwarmingsinstallaties waterzijdig in te regelen. Hij/zij leert over de technische aspecten van het verdelen van de temperatuur in relatie tot de betreffende ruimte waarin het verwarmingssysteem zich bevindt. Ook leert hij/zij klanten de voordelen en de werking van waterzijdig inregelen op eenvoudige wijze uit te leggen. Hierdoor draagt hij/zij bij aan het opleveren van duurzame verwarmingsinstallaties met een hoog rendement en minder energieverlies.

Meer informatie over leerdoelen: https://kwalificaties.s-bb.nl
Meer informatie over lesmateriaal: https://vakmanschapinregelen.nl/

 • Niveau 2, 3 en 4
 • 240 sbu
 • Ca. 40 lesuren voor de theorie