Onze branche heeft grote behoefte aan goed opgeleide werknemers op mbo-niveau 4. De opleiding Middenkaderfunctionaris Smart Building is een interessante mbo4 opleiding om de toestroom van studenten naar de installatietechniek te stimuleren. Deze bevindt zich op het snijvlak van de bouw, elektrotechniek en werktuigkunde en speelt goed in op de digitalisering en energietransitie. De student Smart Building leert wat er nodig is om duurzame, toekomstgerichte en generatiebestendige bouwprojecten te realiseren. Om deze opleiding beter te positioneren en aantrekkelijker te maken voor toestroom naar de branche wordt een adviesprofiel ontwikkeld. Binnen het adviesprofiel wordt het installatietechnisch deel van deze opleiding samen met het onderwijs en bedrijfsleven uitgewerkt. Hiervoor richten we twee vakgroepen op:

Kernvakgroep: bestaande uit experts vanuit het onderwijs en bedrijfsleven op het gebied (duurzame) elektrotechnische als werktuigkundige installaties binnen duurzame bouwprojecten.

Klankbordgroep: bestaande uit geïnteresseerden vanuit het onderwijs en bedrijfsleven die de ontwikkeling van het landelijk adviesprofiel volgen en inhoudelijk het document voorzien van feedback. 

Deelname aan deze vakgroepen vindt online plaats en kost maximaal 6 tot 10 uur (kernvakgroep) of 2 tot 4 uur (klankbordgroep) in een periode van 4 tot 5 maanden. 

Wil je betrokken zijn bij de ontwikkeling van het landelijk adviesprofiel Smart Building richting de technische installatiebranche? Meld je dan aan voor de kernvakgroep of klankbordgroep door contact op te nemen met Nathan van der Ent via [email protected] of 06 – 4853 8353.