Project Spiegelbeeld

Inspireer meiden voor de techniek met jouw vakvrouwen als rolmodellen

Het Intechnium gebouw - Wij Techniek

Wil jij met je bedrijf stimuleren dat meer meiden en vrouwen geïnspireerd raken voor een loopbaan in de technische installatiebranche? Met behulp van project Spiegelbeeld kun jij hier samen met jouw technische vakvrouwen aan bijdragen.

Wat is project Spiegelbeeld?

Binnen het project Spiegelbeeld worden vrouwen met een technisch beroep ingezet als rolmodel voor meiden in het voortgezet onderwijs. Dit project kan jouw medewerksters een waardevolle ervaring opleveren. Ze maken meiden op het voortgezet onderwijs enthousiast voor een toekomst in de techniek, en komen ook in contact met andere vrouwen binnen het vakgebied. Een korte training vanuit VHTO helpt jouw vakvrouwen hun activiteiten tot een succes te maken. Bekijk de website van VHTO voor meer informatie over dit project.

Waarom is project Spiegelbeeld van belang?

Nog steeds kiezen weinig meiden voor een technische opleiding, omdat ze te weinig weten of weinig rolmodellen zien die met plezier een technische opleidingen volgen of werken in de branche. Wat ons betreft hebben juist ook vrouwen de toekomst in techniek. Meer vrouwen op de werkvloer betekent een nieuwe dynamiek, meer divers talent en beter functionerende teams. Om meiden enthousiast te maken voor een toekomst in de techniek is project Spiegelbeeld ontwikkeld. 

Vergoeding voor deelnemende bedrijven

Omdat jouw vakvrouwen door hun activiteiten als rolmodel voor project Spiegelbeeld niet inzetbaar zijn binnen je eigen bedrijf, verstrekken wij per deelneemster een vergoeding aan jouw bedrijf. De hoogte van de vergoeding bedraagt 50 euro per uur (inclusief btw) tot een maximum van 400 euro per dag. De vergoeding wordt verstrekt voor maximaal 8 uur per dag (inclusief reistijd) tot een maximum van 2 aaneengesloten dagen. 

Hoe ontvang je deze vergoeding als bedrijf?

Om in aanmerking voor deze vergoeding te komen, moet je bedrijf aangesloten zijn bij Wij Techniek. Ook moet de deelnemende medewerkster een arbeidsovereenkomst hebben met jouw bedrijf. Vervolgens kun je het verantwoordingsformulier invullen om de vergoeding te ontvangen. Stuur dit formulier op naar [email protected]

Hoe kunnen vakvrouwen zich aanmelden voor project Spiegelbeeld?

Willen jou medewerksters zich aanmelden als rolmodel voor project Spiegelbeeld? Dan kunnen zij dat doen op de website van VHTO