Subsidie BZK geeft energietransitie een boost

Dankzij een subsidie van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) krijgt de branche een extra impuls om vakmensen op te leiden en te examineren. Met als doel te zorgen voor meer medewerkers met de juiste kennis van (hybride) warmtepompen of het aansluiten van binnenhuisinstallaties op het warmtenet.

Wij Techniek Interviewserie Huis Van Sarah Tweede Foto Kemkens Vakmensen Met Warmtepomp

Dat is nodig, omdat hybride warmtepompen vanaf 2026 de standaard worden. In totaal is € 400.000,- euro beschikbaar als cofinanciering voor sectorale examenuitvoerders om praktijkopstellingen te realiseren.

Via deze praktijkopstellingen wordt de vakbekwaamheid van vakmensen getraind en getoetst. Vakmensen die de Vakmanschapsroute Warmtepomp of Afleverset succesvol doorlopen ontvangen een bewijs van vakbekwaamheid. Dit bewijs is voor elke medewerker in de branche digitaal te registeren in hun persoonlijke Vakpaspoort.

Wij Techniek voert de regeling uit waarmee sectorale examenuitvoerders een beroep kunnen doen op de subsidie. Op maandag 16 oktober publiceren we de regeling en het aanvraagformulier hier op onze website en is het mogelijk de subsidieaanvraag in te dienen.