Regeling Toekomstbestendige Installatiebranche (RTI)

De installatiebranche staat voor grote uitdagingen de komende jaren in het bijdragen aan de energietransitie. Dit vraagt grootschalige veranderingen binnen organisaties. Met deze regeling wordt de scholingscomponent van deze omslag ondersteund.

Wij Techniek Istock 1127292720

Wat is de Regeling Toekomstbestendige Installatiebranche (RTI)?

Deze regeling geeft jouw organisatie de mogelijkheid om een grootschalige verandering in de organisatie door te voeren. Je kunt (verder) vernieuwen. De maatschappij heeft behoefte aan ondernemende, innoverende en duurzame bedrijven. Met inventieve, goed opgeleide vakmensen draag je bij aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie.

Met deze regeling bieden we ondersteuning aan dit veranderproces en dragen we bij aan de scholingskosten, zodat medewerkers altijd de juiste vaardigheden hebben om met nieuwe technologieën aan de slag te gaan.

  • je vakmensen zijn geschoold op de nieuwste ontwikkelingen en kunnen ermee werken
  • de organisatie wordt een toekomstgericht én toekomstbestendig
  • je kunt een belangrijke rol spelen in de energietransitie
  • de actieve ontwikkelcultuur is goed voor de betrokkenheid van je mensen én het behoud
  • als werkgever is een actieve leercultuur aantrekkelijk voor potentiële medewerkers

Pak deze mooie kans

Dit is een mooie kans om, naast de OSR, extra te investeren in het kennisniveau en de inzetbaarheid van je medewerkers. Het succes van jouw onderneming is afhankelijk van de kennis van je vakmensen. Door je medewerkers actief te stimuleren om trainingen te volgen en op cursus te gaan, blijven ze bij. Naast nieuwe kennis die ze de organisatie inbrengen, voelen zij zich ook meer betrokken bij de ontwikkeling van je organisatie. Als je medewerkers zich ontwikkelen, ontwikkelt je bedrijf zich ook.

Bedragen

Met een goedgekeurd plan heb je recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de ontwikkeling van je medewerkers. Dit zijn de vergoedingen en de bijbehorende maxima.

  • maximaal 50% van de aangevraagde opleidingskosten 
  • maximaal € 3.000 per werknemer (=50% van € 6.000 maximaal per werknemer) 
  • maximum van 5% bovenop de scholingskosten voor de begeleiding omtrent het uitvoeren van het opleidingsplan
  • maximaal € 50.000 beschikbaar voor 1 organisatie (=50% van maximaal € 100.000 aan scholingskosten) 

Een concern of een organisatie met meerdere vestigingen mag voor maximaal 3 vestigingen opleidingsplannen indienen. Dit mag gecombineerd worden tot 1 aanvraag.

De vergoeding wordt uitbetaald op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten, die verantwoord worden via het declaratiesysteem van Wij Techniek. Vakmensen binnen je organisatie mogen meerdere opleidingen volgen. Om een aanvraag in te dienen heb je de volgende documenten nodig:

1. Een opleidingsplan. Dit plan moet inzicht geven in: aanleiding en doel, de opleidingsactiviteiten,  de doelgroep, aantal werknemers dat gaat deelnemen en de kosten van de opleidingsinzet (excl. btw).

2. Een ondertekend aanvraagformulier.

Wij Techniek Istock 1090978422
Wij Techniek Istock 1127292720

Een voorbeeld

Je hebt een opleidingsplan opgesteld om 5 werknemers een opleiding te laten doen voor het installeren van hybride warmtepompen. Deze opleiding kost 5.000 euro per persoon, exclusief btw. Het totale opleidingsplan kost daarmee € 25.000.

Daarnaast heb je een externe partij gevraagd om te ondersteunen bij de uitrol en borging van het opleidingsplan in de organisatie. Dit kost € 1.250, ook weer exclusief btw.

Dit past binnen de regeling:

✔️ de opleiding kost minder dan € 6.000 per persoon
✔️ de externe ondersteuning is niet hoger dan 5% van de opleidingskosten
✔️ het opleidingsplan + externe ondersteuning is niet meer dan 100.000

Je kunt een vergoeding krijgen van 12.500 voor de opleiding, dit is 50% van het opleidingsplan. Je kunt een vergoeding krijgen van € 1.250 voor de extern ondersteuning. Op dit bedrag is de 50% financiering niet van toepassing.

Totaal heb je hiermee dus een totale vergoeding van maximaal € 13.550. Je krijgt de vergoeding pas nadat je de daadwerkelijke kosten hebt gemaakt en hebt gedeclareerd via het declaratie systeem van Wij Techniek.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen dient het te gaan om een verandering in de organisatie in gang te zetten, die inzet op thema’s als klimaat, energie en circulaire economie. Het succes van deze transities hangt af van voldoende goed geschoolde mensen, en de mogelijkheid om dit te realiseren. Wij Techniek ondersteunt deze verandering met de Regeling Toekomstbestendige Installatiebranche (RTI) in samenhang met het programma ‘Bouw aan de Toekomst’.

Wat de opleiding van je medewerkers betreft, deze moet gericht zijn op minstens één van de volgende onderdelen:

1. Scholing omtrent de installatie van toekomstbestendige concepten, zoals zonnepanelen, warmtepompen, energieopslag, laadsystemen en biogas/vergassing.

2. Scholing omtrent het adviseren over het realiseren van toekomstbestendige concepten en/of integrale (installatie) concepten met toekomstbestendige elementen.

Voor de verdere voorwaarden, zie het reglement van deze regeling onderaan deze pagina.

Van idee tot plan naar beoordeling

Bij het lezen van deze regeling heb je misschien gelijk al een idee waar je deze regeling voor wil inzetten. Ga eens in gesprek met een adviseur ontwikkelcultuur of je regiomanager en leg je idee voor. Via de volgende stappen werk je het plan uit en ga je naar een mooie nieuwe stap voor je organisatie.

Stap 1: De aanvraag bestaat uit een opleidingsplan en een aanvraagformulier. Deze aanvraag dient opgesteld te worden in afstemming met Wij Techniek. Deze ondersteuning wordt georganiseerd vanuit het programma ‘Bouw aan de Toekomst’. Aanmelden hiervoor kan via het aanmeldformulier Bouw aan de Toekomst. Vanuit dit programma zal de Adviseur Ontwikkelcultuur (AOC) de ondersteuning bieden, en bij werkgevers met meer dan 100 werknemers zal ook de Regiomanager Bedrijven (RMB) betrokken worden.

Stap 2: de RMB beoordeelt de aanvraag en ondertekent het aanvraagformulier.

Stap 3: bij een akkoord kun je het opleidingsplan en aanvraagformulier uploaden in het declaratiesysteem van Wij Techniek. Het declaratiesysteem is op het moment nog niet opengesteld voor aanvragen. Zodra dit beschikbaar is, laten we dit weten aan de bedrijven die bezig zijn met een aanvraag.

Stap 4: als er nog voldoende budget van de regeling nog beschikbaar is, wordt de aanvraag goedgekeurd en kun je de kosten declareren.

Op deze manier bieden we je een mooie kans om samen een toekomstbestendige installatiebranche met goede vakmensen te creëren.