De werkzaamheden van installateurs worden steeds complexer. Het is belangrijk dat vakmensen in onze branche hun werk goed doen. Want het gaat om de kwaliteit en veiligheid van technische installaties die meestal niet te missen zijn in het dagelijkse leven van mensen. Zowel zakelijk als privé. Bedrijven en vakmensen moeten steeds vaker laten zien dat ze vakbekwaam zijn via een certificering of erkenning om aan de slag te mogen. Om namens de branche te zorgen voor het behoud van kwaliteit van vakmanschap is de Vakbekwaamheidscommissie (VBC) opgericht.

Vakbekwaamheidscommissie

Binnen de technische installatiebranche is de Vakbekwaamheidscommissie (VBC) de centrale tafel waar werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn voor de borging van vakbekwaamheid.

De commissie houdt zich bezig met het borgen, beheren en operationaliseren van de eisen aan vakbekwaamheid voor functies binnen de installatietechniek.

Vakbekwaamheidsstructuur

Daarbij staat de Vakbekwaamheidsstructuur centraal, waarin op functieniveau alle actuele eisen aan vakbekwaamheid wordt vastgelegd. Van daaruit worden de inhoudelijke lijnen naar het beroepsonderwijs ondersteund in de vorm van kwalificatieprofielen, keuzedelen of mbo-certificaten. Of er worden specialistische vakbekwaamheidsroutes voor de branche ingericht, zoals voor zonnestroom, warmtepomp of afleversets in warmtenetten. Kijk voor meer informatie over alle brancheroutes en functiegerichte trajecten op Vakmanschaptechniek.nl.

Onder verantwoordelijkheid van de VBC worden de taken uitgevoerd met vertegenwoordigers, kennisdragers en opleiders uit het veld, zodat altijd de actuele kennis en eisen aan vakbekwaamheid in beeld wordt gebracht en in structuren kan worden geborgd.

Verschil kwalificatiestructuur en vakbekwaamheidsstructuur

Anders dan de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs, die de eisen voor de beginnende beroepsbeoefenaar aangeeft, zet de branchevakmanschapsstructuur de functie-eisen neer voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaars.

Een ander verschil met de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs is dat de informatie in de branchevakmanschapsstructuur concreter en gedetailleerder is. Hierdoor kan de informatie in de branchevakmanschapsstructuur gemakkelijk worden gebruikt door beroepsprofessionals op het terrein van opleidingen, leermiddelen, toetsen, examens, EVC en andere scholingsinstrumenten.

Borgen van vakbekwaamheid

Borgen en aantoonbaarheid van vakbekwaamheid wordt steeds belangrijker. Deels omdat overheden eisen stellen ten aanzien van veiligheid (denk aan het voorkomen van koolmonoxide) of het verstrekken van subsidies maar ook omdat verzekeraars eisen stellen in verband met bijvoorbeeld brandveiligheid.

Voldoende vakbekwaamheid is cruciaal. Niet altijd lukt het om dit in het beroepsonderwijs al te borgen omdat de actuele ontwikkelingen zeer snel gaan en omdat werknemers vaak kort cyclische bijscholing nodig hebben waarmee ze na een vaststelling van vakbekwaamheid weer aan de slag kunnen. De brancheroutes voor vakbekwaamheid die tot uitvoering worden gebracht door een netwerk van opleiders en geaccrediteerde examenlocaties, bieden de oplossing. Individuele vakbekwaamheid kan zo worden vastgesteld en geregistreerd in het Vakpaspoort Techniek van het Centraal Register Techniek (CRT). Daarmee heeft de vakmens altijd een overzicht van zijn actuele bewijzen van vakmanschap, certificaten en beroepsdiploma’s en dat is ook handig en noodzakelijk voor werkgevers en opdrachtgevers.