Inclusief lesgeven op school? Test jezelf met deze scan!

Met een speciale scan kun je zien of jouw techniekles geschikt is voor jongens én meiden. Lees verder en doe de scan voor jouw school.

Scan Inclusief lesgeven - Meisje met gele helm en hoofddoek staat lachend voor mechanische machine

Geeft jouw school les voor iedereen? Onderzoek het zelf!

Als docent weet je: meten is weten. Met deze mini-genderscan kun je in kaart brengen of het techniek en ICT onderwijs op jullie school gericht is op de instroom en het behoud van jongens én meiden. Aan de hand van de uitkomsten van de genderscan kunnen jullie een actieplan opstellen om het aantal meiden in de technische profielen te vergroten en vervolgens in stand te houden.

De drie onderdelen van de scan
 1. Het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve informatie
 2. Het invullen van de quickscan
 3. Een gesprek met vrouwelijke leerlingen - focusgroep

 Organisatie

Het begint met het samenstellen van een werkgroep. In de werkgroep zitten in elk geval:

 • Eén of meerdere docenten
 • Een decaan of studieloopbaanbegeleider
 • Een communicatiemedewerker

Tip: zorg dat er mannen en vrouwen in de werkgroep zitten.

Planning

De werkgroep komt minimaal vier keer bij elkaar:

 • Bijeenkomst 1: bespreken van de aanpak, taakverdeling en planning
 • Bijeenkomst 2: bespreken bevindingen
 • Bijeenkomst 3: opstellen actieplan
 • Bijeenkomst 4: presenteren bevindingen en actieplan aan management - afspraken over vervolg

Tip: neem voldoende tijd tussen de overleggen voor het uitvoeren en uitwerken van de scan, maar zorg wel voor voortgang. Kom bijvoorbeeld eens per maand bij elkaar.

Tip: als je zorgt voor voldoende tijd tijdens de bijeenkomsten dan kun je veel werk direct doen. Kies bijvoorbeeld voor vier werksessies van een dagdeel in plaats van korte overleggen.

Commitment

Het is belangrijk dat de werkgroep is ingesteld door het management en tijd en middelen heeft voor de uitvoering van de scan. In de laatste bijeenkomst bespreken het management en de werkgroep de bevindingen van de werkgroep, het actieplan en de vervolgstappen.

Download hier het stappenplan onderzoek

Ondersteuning nodig?

Indien gewenst kan de genderscan worden uitgevoerd met ondersteuning van VHTO. Het traject ziet er als volgt uit:

 • De school levert kwantitatieve en kwalitatieve gegevens aan. Op basis hiervan maakt VHTO een eerste analyse.
 • VHTO interviewt een aantal vrouwelijke leerlingen.
 • VHTO organiseert een bijeenkomst met de decaan en een aantal docenten en - bij voorkeur - de directeur. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de eerste analyse en diepen we een aantal zaken uit.
 • VHTO stelt een actieplan op en licht dit toe.

Interesse? Stuur een e-mail naar [email protected].